Show simple item record

dc.contributor.authorGöçer, Kenan
dc.date.accessioned2020-04-03T10:20:26Z
dc.date.available2020-04-03T10:20:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1308-7576en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6502
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/22012/236394
dc.description.abstractTürkiye'de tarım sektöründe üretim, dış ticaret ve istihdam açısından önemli boyutta değişim gözlenmektedir. Önemli bir tahıl üreticisi olan Türkiye'de özellikle tahıl üretiminde dışa bağımlılık artarak dünya ortalamasına yaklaşmaktadır. Bu durum gıda güvenliği için hayati olan buğday üretimine de olumsuz yansımaktadır. Bu çalışmada ilçelere göre buğday üretiminin coğrafi dağılımını üretim alanı, üretim miktarı ve verimliliği dikkate alarak nasıl bir mekânsal dinamiğe sahip olduğunu mekânsal ekonometri teknikleri kullanarak göstermek amaçlanmıştır. Yakın gelecek için buğday üretiminde sürdürülebilirlik açısından avantajlı ve dezavantajlı ilçeler tespit edilmiştir. Buğday üretim alanı, üretimi ve verimliliği açısından artış gösteren ilçeler sürdürülebilirlik açısından avantajlı durumu göstermektedir. Sürdürülebilirlik şartlarını en iyi sağlayan ilçeler Trakya, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Ege bölgesinde görülmektedir. Tahıl ambarı İç Anadolu Bölgesi ise sürdürülebilirlik açısından yeterince güçlü çıkmamıştır. Buğday üretiminde mekansal etkileşim İç Anadolu'da zayıf çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractTurkey's agricultural sector has remarkable dynamics of change in production, international trade and employment. Turkey is an important cereal producing country. Its external dependency is rising, particularly in grain production, and is approaching the global average. This negatively affects wheat production, which plays a vital role in food security. This study aims to explore, using spatial econometric methods, the spatial dynamics of the geographical distribution of wheat production in districts considering production area, production amount and productivity. The short term sustainability of wheat producing districts was evaluated. Districts with an increasing area of wheat production and productivity are more sustainable. According to this study, the most sustainable districts are in Thrace, the western side of the South East Anatolia and the Aegean region. Central Anatolia, known as the granary of Turkey, did not have sufficiently high levels of sustainability. Central Anatolia Region had low levels of spatial interaction in wheat production.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYüzüncü Yıl Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofYüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
dc.rightsopenAccess
dc.titleTürkiye'de tarım üretimindeki değişim dinamiklerinin buğday üretimindeki mekânsal yansımalarıen_US
dc.title.alternativeThe spatial reflections of the changing dynamics of Turkey's agricultural sector in wheat production
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID & YÖK ID 107845) Göçer, Kenan
dc.contributor.ozuauthorGöçer, Kenan
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage254en_US
dc.identifier.endpage268en_US
dc.subject.keywordsGıda güvenliğien_US
dc.subject.keywordsBuğday üretimien_US
dc.subject.keywordsCoğrafi bilgi sistemlerien_US
dc.subject.keywordsMekânsal ekonometrien_US
dc.subject.keywordsSürdürülebilirliken_US
dc.subject.keywordsFood securityen_US
dc.subject.keywordsWheat productionen_US
dc.subject.keywordsGeographic information systemsen_US
dc.subject.keywordsSpatial econometricsen_US
dc.subject.keywordsSustainabilityen_US
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryArticle - International Refereed Journal - Institutional Academic Staff


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page