Show simple item record

dc.contributor.authorSoran, Semih
dc.contributor.authorSerin, E.
dc.contributor.authorBalkan, M. O.
dc.date.accessioned2020-03-25T12:25:02Z
dc.date.available2020-03-25T12:25:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1302-6739en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6452
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/843/pdf
dc.description.abstractBu çalışma algılanan performans üzerinde etkili olabileceği değerlendirilen insan kaynakları yönetim süreçlerinin ve örgütsel öğrenmenin etkilerini ve örgütsel öğrenmenin, insan kaynakları yönetim süreçlerinin algılanan performansa etkisindeki aracılık etkisini incelemektedir. Araştırma kapsamında bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründen olmak üzere, 18 farklı işletmede çalışan, 220 kişiden toplanan veriler hiyerarşik regresyon analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçları insan kaynakları yönetim süreçlerinin algılanan performans üzerinde etkisi bulunduğunu, ayrıca örgütsel öğrenmenin insan kaynakları yönetim süreçlerinin algılanan performansa etkisinde aracılık etkisinin mevcut olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThis study aims to reveal the effect of human resource management practices and organizational learning on perceived performance, an also mediational effect of organizational learning on the relationship between human resource management practices and perceived performance. The data was gathered from 18 different enterprises, 220 employees that are working in information technology and communication sector. The data was analyzed by using hierarchical regression analysis. The results show that there is an effect of both human resource management practices and organizational learning on the perceived performance. Besides, organizational learning has a mediational effect on the relationship between human resource management practices and perceived performance.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofDoğuş Üniversitesi Dergisi
dc.rightsopenAccess
dc.titleİnsan kaynakları yöneti̇m süreçleri̇ni̇n performansa etki̇si̇: örgütsel öğrenmeni̇n aracılı rolü ve bi̇r uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe effect of human resource management process on performance: mediator effect of organizational learning
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0002-8731-9860 & YÖK ID 26607) Soran, Semih
dc.contributor.ozuauthorSoran, Semih
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage14en_US
dc.subject.keywordsİKYen_US
dc.subject.keywordsPerformansen_US
dc.subject.keywordsÖrgütsel öğrenmeen_US
dc.subject.keywordsHRMen_US
dc.subject.keywordsPerformanceen_US
dc.subject.keywordsOrganizational learningen_US
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryArticle - International Refereed Journal - Institutional Academic Staff


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page