Show simple item record

dc.contributor.authorFamily, Roxana
dc.date.accessioned2019-11-27T11:45:47Z
dc.date.available2019-11-27T11:45:47Z
dc.date.issued2018-01-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6291
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb3101781?lang=eng
dc.descriptionThesis (Ph.D.)--Özyeğin University, Graduate School of Sciences and Engineering, Department of Mechanical Engineering, January 2018.
dc.description.abstractBuildings utilize more than one-third of the total energy consumed in counties within the Mediterranean climate zones like in Turkey. Particularly during the summer months, the absorption of solar energy by the buildings increases the required cooling load profoundly. In warmer zones, and in Mediterranean countries, air conditioning applications are becoming more common with every passing year, with their sizable negative impact on energy use. A possible solution to this problem is the radiative cooling of the building surfaces and roofs. This requires tailoring of the radiative properties of surfaces to decrease or increase their natural ability to absorb, emit, or reflect radiant energy. It is favorable to have the utmost emission from the surface with the highest reflection of solar energy and that is for situations where a surface is to be kept cool while exposed to the sun. Note that the Earth’s atmosphere is relatively transparent between the wavelength of 8-13 m; therefore, buildings emitting this is called as “transparency window” for electromagnetic waves. This window allows the radiation emitted by the earth to escape to space with no absorption within the atmosphere. This spectral energy loss, versus the radiation absorbed by the Earth is the reason for the atmospheric radiation cooling. If a building surface emits mostly in this window, than the building can be cooled effectively as well. For daytime radiative cooling which was the goal of this study, coating or painting an object with a strong solar reflector can be considered but significantly mutate its color, which may not be desired. By manufacturing a surface that had an absorptivity large in the spectral region of short wavelengths about the peak solar energy, but small in the spectral region of longer wavelengths where the peak surface emission would occur, it might be possible to absorb almost as a blackbody while emitting very little energy that such surfaces are called “Spectrally selective”. Spectrally selective surfaces can also be useful where it is required to cool an object exposed to incident radiation from any high-temperature source. These situations are objects subjected to the sun, such as the roof of a building. In this study, for the first time sustainable and economically viable materials for radiative cooling in the buildings and the roofs were developed. In the first stage a large group of materials mostly sustainable materials were selected and the morphology and optical properties of them (by optical microscope, UV-Visible, and FTIR) were obtained. For the next stage six sustainable materials were chosen. To evaluate the radiative cooling potential of the samples, the power of cooling was calculated and the results were compared with the selective and broadband emitters. Furthermore, the power of the cooling for the summer and winter time, in daytime and night time cases were also calculated and compared with each other. Heat transfer through most materials is not just a surface phenomenon, but it also needs a volumetric analysis. Therefore, a coupled radiation and conduction heat transfer analysis was solved for all six selected samples. Results are discussed for the selection of the best materials, for different applications on building surfaces. Meanwhile, coupled conduction and radiation was solved for two cases of one layer (concrete roof) and three layers (concrete with soil and the moss on the surface of it) and at last the results were compared with each other.en_US
dc.description.abstractBinalar, Türkiye’deki gibi Akdeniz iklim bölgelerindeki ilçelerde tüketilen toplam enerjinin üçte birinden fazlasını kullanmaktadır. Özellikle yaz aylarında, güneş enerjisinin binalar tarafından emilmesi, gerekli soğutma yükünü önemli ölçüde artırır. Daha sıcak bölgelerde ve Akdeniz ülkelerinde, iklimlendirme uygulamaları her geçen yıl daha da yaygınlaşmakta ve enerji kullanımı üzerindeki olumsuz etkileri oldukça artmaktadır. Bu soruna olası bir çözüm, bina yüzeylerinin ve çatıların radyal soğutmasıdır. Bu, radyan enerjiyi emmesi, yayması veya yansıtması için doğal yeteneklerini azaltmak veya arttırmak için yüzeylerin ışıma özelliklerinin uyarlanmasını gerektirir. Güneş enerjisinin en yüksek yansımasıyla yüzeyden en yüksek emisyona sahip olmak ve güneşe maruz kaldığında bir yüzeyin serin tutulduğu durumlar için uygundur. Dünya atmosferinin 8-13 m dalga boyu arasında nispeten şeffaf olduğunu unutmayın; bu nedenle, bunu yayan binalar elektromanyetik dalgalar için “saydamlık penceresi” olarak adlandırılır. Bu pencere, atmosfer tarafından yayılan radyasyonun, atmosferin içinde hiçbir emilim olmaksızın uzaya kaçmasına izin verir. Bu kaybı, Dünya tarafından emilen radyasyona karşı, atmosferik radyasyon soğutmasının sebebidir. Bir bina yüzeyi çoğunlukla bu pencerede ortaya çıkarsa, binadan da etkili bir şekilde soğutulabilir. Bu çalışmanın amacı olan gündüz ışıma soğutması için, güçlü bir güneş reflektörü olan bir objenin kaplanması veya boyanması düşünülebilir, ancak arzu edilmeyen rengi değiştirebilir. Zirve güneş enerjisi ile ilgili kısa dalga boylarının spektral bölgesinde büyük bir emiciliğe sahip bir yüzey üreterek, ancak pik yüzey emisyonunun meydana geleceği daha uzun dalga boylarının spektral bölgesinde küçükken, bir kara cisim olarak neredeyse absorbe etmek mümkün olabilir. Bu tür yüzeylere ‘Spectrally selective ’denen çok az enerji yayarlar. Spektral seçici yüzeyler, herhangi bir yüksek sıcaklık kaynağından gelen radyasyona maruz kalan bir nesneyi soğutmak gerektiğinde de yararlı olabilir. Bu durumlar, bir binanın çatısı gibi güneşe maruz kalan nesnelerdir. Bu çalışmada, ilk kez binalarda radyasyon soğutması için sürdürülebilir ve ekonomik olarak uygulanabilir malzemeler ve çatılar geliştirilmiştir. İlk aşamada büyük bir malzeme grubu çoğunlukla sürdürülebilir malzemeler seçilmiş ve bunların morfolojisi ve optik özellikleri (optik mikroskop, UV-Görünür ve FTIR) elde edilmiştir. Bir sonraki aşama için altı sürdürülebilir malzeme seçildi. Örneklerin ışıma potansiyelini değerlendirmek için soğutma gücü hesaplanmış ve sonuçlar seçici ve geniş bantlı yayıcılar ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, yaz ve kış dönemi için soğutmanın gücü, gündüz ve gece saatlerinde de hesaplanmış ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Çoğu malzemeden ısı transferi sadece yüzeysel bir fenomen değil, aynı zamanda volumetrik bir analize de ihtiyaç duyar. Bu nedenle, seçilen altı numunenin tümü için bir birleştirilmiş radyasyon ve iletim ısı transferi analizi çözüldü. Bina yüzeyleri üzerinde farklı uygulamalar için en iyi malzemelerin seçimi için sonuçlar tartışılmıştır. Bu esnada, iki katmanlı bir katman (beton çatı) ve üç katman (toprakla birlikte beton ve yosun) üzerinde eşleşmiş iletim ve radyasyon çözülmüş ve sonuçta sonuçlar birbiriyle karşılaştırılmıştır.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleRadiative cooling by spectrally selective materials for buildingen_US
dc.typePhD dissertationen_US
dc.contributor.advisorMengüç, Mustafa Pınar
dc.contributor.committeeMemberMengüç, Mustafa Pınar
dc.contributor.committeeMemberMengüç, Mustafa Pınar
dc.contributor.committeeMemberBundur, Zeynep Başaran
dc.contributor.committeeMemberÇelik, S.
dc.contributor.committeeMemberŞendur, K.
dc.contributor.committeeMemberBaşol, Altuğ Melik
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.ozugradstudentFamily, Roxana
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional PhD Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • PhD Dissertations
    This Collection covers PhD Dissertations produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page