Show simple item record

dc.contributor.authorGürgen, Nurdan
dc.date.accessioned2018-08-03T06:48:24Z
dc.date.available2018-08-03T06:48:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/5922
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb1678317?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Social Sciences, Department of Private Law, 2016.
dc.description.abstractAnonim şirketler günümüz ekonomisinin vazgeçilmez bir aktörü haline gelmişlerdir. Başta şirket tüzel kişiliği, pay sahipleri ve şirket alacaklıları olmak üzere birçok menfaat grubunu etkilemektedirler. Bu sebeple, ekonomik hayatta bu denli büyük bir yer işgal eden anonim şirketlerin yönetimi konusu oldukça önemlidir. Bu çalışma kapsamında, anonim şirketin yönetim faaliyetini daha verimli bir şekilde yerine getirmesi amacı ile yönetim yetkilerinin devredilmesi imkanı incelenecektir. Yönetim kurulunun uhdesinde bulunan yönetim yetkisinin devri en çok sorumluluk bahsinde etkisini göstermektedir. Bu sebeple de, bu çalışmada yönetimin devri konusunun hukuki boyutu incelenirken en çok yönetimin devrinin sorumluluğa etkileri üzerinde durulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractJoint stock companies have become an indispensable actor in today's economy. It affects company entity firstly, but also shareholders and the creditors of the company are effected by act of joint stock companies. For this reason, the subject of management of joint stock company is significant. In this study, the possibility of transfer of management powers which is more efficient way of fulfilling management tasks will be examined. The transfer of management powers which are vested in the board shows the impacts mostly at the responsibility area. For this reason, we have tried to focus on the effects of transfer of management on the responsibility, when examining the legal aspects of the transfer of management.
dc.language.isoturen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleAnonim şirketlerde yönetimin devrien_US
dc.title.alternativeTransfer of management in corporations
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorÖzer, Işık
dc.contributor.committeeMemberÖzer, Işık
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsJoint stock companiesen_US
dc.subject.keywordsSuccessionen_US
dc.subject.keywordsBoard directorsen_US
dc.subject.keywordsCompany managementen_US
dc.contributor.ozugradstudentGürgen, Nurdan
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page