Show simple item record

dc.contributor.authorSözer, Hasan
dc.contributor.authorGürler, O.
dc.contributor.authorYılmaz, O.
dc.contributor.editorTarhan, A.
dc.contributor.editorErten, M.
dc.date.accessioned2020-05-19T09:25:06Z
dc.date.available2020-05-19T09:25:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1613-0073en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6578
dc.identifier.urihttp://ceur-ws.org/Vol-2201/UYMS_YTM_2018_paper_44.pdf
dc.description.abstractAktör tabanlı sistemler, eşzamanlı çalışan ve birbirleri ile asenkron bir şekilde haberleşen aktör isimli otonom elemanlardan oluşmaktadırlar. Asenkron haberleşme sebebiyle aktörler arasında paylaşılan mesajların sıralaması farklılık gösterebilmektedir. Diğer eşzamanlı çalışan sistemlerde olduğu gibi, determinizm yokluğu, aktör tabanlı sistemlerde test ve hata ayıklama süreçlerini zorlaştırmaktadır. Geleneksel test kapsama kriterleri de bu sistemler için etkin olmamaktadır. Bu bildiride, aktör tabanlı sistemler için kullanılabilecek test kapsama kriterleri irdelenmektedir. Literatürde önerilmiş mevcut kriterlere ek olarak yeni kriterler ile, ayrık matematik alanında son zamanlarda yayınlanmış olan çalışmaların aktör tabanlı sistemler için test kapsama kriterleri belirlemek ve değerlendirmek üzere uygulamaları ilk defa bu bildiride ele alınmaktadır. Önerilen kapsama kriterlerine göre değerlendirme yapabilen ve bu kriterleri sağlayacak şekilde test durumlarını otomatik olarak oluşturan bir test altyapısı şu an geliştirme aşamasındadır.en_US
dc.description.abstractActor-based systems are composed of autonomous entities called actors that work concurrently and communicate with each other asynchronously. The ordering of messages exchanged among actors can vary due to asynchronous communication. Lack of determinism, as it is also the case for other concurrent systems, makes it harder to test and debug actor-based systems. Traditional test coverage criteria are not effective for these systems. In this paper, we elaborate on test coverage metrics and criteria for actor-based systems. We review the existing metrics in the literature and propose new metrics. In addition, we discuss, for the first time in this paper, application of recent studies in the discrete mathematics domain on evaluating test coverage criteria for actorbased systems. A test framework that can evaluate these criteria and that can automatically generate test cases to satisfy them is currently under development.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherCEUR-WSen_US
dc.relation.ispartofCEUR Workshop Proceedings
dc.rightsopenAccess
dc.titleAktör tabanlı sistemler için test kapsama kriterlerien_US
dc.title.alternativeTest coverage criteria for actor-based systems
dc.typeConference paperen_US
dc.description.versionPublisher version
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0002-2968-4763 & YÖK ID 23178) Sözer, Hasan
dc.contributor.ozuauthorSözer, Hasan
dc.identifier.volume2201en_US
dc.subject.keywordsAktör modelien_US
dc.subject.keywordsEşzamanlı programlamaen_US
dc.subject.keywordsDağıtık sistemleren_US
dc.subject.keywordsAsenkron haberleşmeen_US
dc.subject.keywordsTest kapsama kriterlerien_US
dc.subject.keywordsActor modelen_US
dc.subject.keywordsConcurrent programmingen_US
dc.subject.keywordsDistributed systemsen_US
dc.subject.keywordsAsynchronous communicationen_US
dc.subject.keywordsTest coverage metricsen_US
dc.identifier.scopusSCOPUS:2-s2.0-85053683144
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryConference Paper - International - Institution Academic Staff


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page