Show simple item record

dc.contributor.authorDoğan, Yücel
dc.date.accessioned2023-01-17T08:43:07Z
dc.date.available2023-01-17T08:43:07Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/8029
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttps://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb5679039?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Sciences and Engineering, Department of Industrial Engineering, August 2022.
dc.description.abstractCustomer complaint management is critical and time-consuming process for institutions. For an effective management and increased customer satisfaction, developing an instant and automated reply mechanism is essential. This phenomenon leads the motivation which helps data scientists to work for developing chatbots. For complex chatbots state of the art techniques of Natural Language Processing is essential to catch intend whereas its high costs. On the other hand, basic machine learning algorithms which is enhanced with NLP techniques can be more applicable for limited data resources. Also even with the help of Regular Expression techniques, quick and effective solutions can be achieved. This thesis covers the development process of a primitive chatbot which is developed by using the customer complaints which are in Turkish language.en_US
dc.description.abstractMüşteri şikayeti yönetimi firmalar için kritik ve zaman tüketen bir süreçtir. Etkin bir süreç yönetimi ve müşteri memnuniyetini arttırmak için anlık ve otomatik bir cevap yapısı kurulması kritiktir. Bu fenomen, veri bilimcilerin chatbot'ları geliştirmek için motivasyonlarını sağlar. Gelişmiş chatbot'lar için Doğal Dil İşleme alanındaki en modern teknikler niyeti belirlemede başarı için gerekli olduğu kadar aynı zamanda geliştirmesi de maliyetlidir. Diğer taraftan doğal dil işleme teknikleri üzerine kurulu temel makine öğrenmesi algoritmaları limitli veri kaynakları üzerinde daha uygulanabilir olabilir. Hatta Düzenli İfadeler (Regular Expressions) ile bile hızlı ve efektif çözümler üretilebilmektedir. Bu tez Türkçe dilindeki müşteri şikayetlerinin kullanılarak başlangıç seviyesinde bir chatbot oluşturulmasını kapsamaktadır.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleAn applicable approach to automate customer complaintsen_US
dc.title.alternativeMüşteri şikayetlerini otomatize edebilmek için uygulanabilir yaklaşım
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorAlbey, Erinç
dc.contributor.committeeMemberAlbey, Erinç
dc.contributor.committeeMemberÖzener, Okan Örsan
dc.contributor.committeeMemberGüler, M. G.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsDoğal dil işlemeen_US
dc.subject.keywordsNatural language processingen_US
dc.subject.keywordsMakine öğrenmesien_US
dc.subject.keywordsMachine learningen_US
dc.subject.keywordsÇoklu sınıflandırmaen_US
dc.subject.keywordsMulti classificationen_US
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page