Now showing items 1-1 of 1

  • Açık Erişim ve Akademik Arşiv Politikası 

    Özyeğin Üniversitesi (Özyeğin University, 2020-05-03)
    Bu politikanın amacı Özyeğin Üniversitesi mensuplarının üniversite adresli bilimsel araştırma çıktılarının internet aracılığı ile tüm dünyaya ücretsiz olarak açık erişim prensipleri çerçevesinde erişime açık olarak ...

Share this page