Show simple item record

dc.contributor.authorGöçer, Ö.
dc.contributor.authorGöçer, K.
dc.contributor.authorBaşol, Altuğ Melik
dc.contributor.authorKıraç, Mustafa Furkan
dc.contributor.authorTorun, A. O.
dc.contributor.authorBakovic, M.
dc.contributor.authorSiddiqui, F. P.
dc.contributor.authorÖzcan, Barış
dc.date.accessioned2021-02-09T11:54:56Z
dc.date.available2021-02-09T11:54:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1309-6915en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/7282
dc.identifier.urihttps://megaronjournal.com/jvi.aspx?pdir=megaron&plng=eng&un=MEGARON-43179
dc.description.abstractÜniversite yerleşkeleri yalnızca çeşitli sosyal ve eğitsel binalardan oluşmakla kalmaz, dış mekânları ve donatıları, rekreasyon ve peyzaj alanları ile bütünleşik bir kurgu oluştururlar. Dış mekânlar, yerleşke kullanıcılarının toplumsal etkileşim, dinlenme ve rahatlama, rekreasyon, fikir alışverişinde bulunma ve güçlü bir mülkiyet ve aidiyet hissi oluşturma potansiyeli taşırlar. İnsanların birbirleriyle iletişim kurmalarını ve sosyalleşmelerini sağlayarak sosyal yaşam için ortak bir kimlik oluşturmak dış mekânların en önemli işlevidir. Ne var ki dış mekânlar ne kadar akılcı tasarlansa da, uygulamada beklenenin dışında bir kullanımla karşılaşılabilmektedir. Beklentiler ile uygulanan arasındaki farkın belirlenebilmesi için dış mekânlar ile bina grupları arasındaki ilişki, yeterlilik, kullanım süresi, erişilebilirlik ve fiziksel çevrenin etkileşimi bütünsel bir yaklaşımla incelenmelidir. Dış mekânlarda insan kullanımının ve tasarım niyetinin başarılı olup olmadığını değerlendirmenin en iyi yöntemlerinden biri olarak kullanım sonrası değerlendirme (KSD) önerilmektedir. Ne yazık ki, iç mekânların değerlendirilmesine ilişkin KSD yöntemleri hakkında çalışmalar her geçen gün artsa da, dış mekânların değerlendirilmesine yönelik özellikle üniversite yerleşkelerinde uygulanabilecek kapsamlı bir KSD çalışmasına rastlanmamaktadır. Bu çalışmada dış mekân kullanımını etkileyen değişkenleri ve bu değişkenler arasındaki etkileşimi bütüncül olarak ele alan bir KSD yöntemi tanıtılmıştır. Önerilen yöntem kent dışı bir üniversite yerleşkesinde uygulanmış ve uygulama sonuçları dış mekân kullanım değeri bakımından değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractNot only do university campuses consist of a variety of social and educational buildings, they also create an integrated system with their outdoor spaces and furniture, recreation and landscape areas. Outdoors have the potential to create social interaction, rest and relaxation, recreation, exchange of ideas and a strong sense of ownership and belonging. Creating a common identity for social life by enabling people to communicate and socialize with each other is the most important function of outdoor spaces. However, although the rationality of external spaces is designed, it is possible to use other than what is expected in practice. The relationship between the external spaces and the building groups, the adequacy, the duration of use, the accessibility and the interaction of the physical environment should be examined with a holistic approach to understand the difference between expectations and reality. In order to identify user needs in outdoor spaces as a way to assess if human use and design intentions are in fact successful, post occupancy evaluation (POE) is recommended as the most significant advanced method. Unfortunately, although studies on the evaluation of indoor spaces have been increasing day by day, there is no comprehensive study of POE that can be applied to the outdoor spaces, especially in university campuses. In this study, a POE method which discusses the variables that affect the use of outdoor space and the interaction between these variables is introduced. The proposed method was applied in a suburban university campus and the results were evaluated in terms of outdoor use.
dc.language.isoengen_US
dc.publisherYildiz Technical University Faculty Of Architectureen_US
dc.relation.ispartofMegaron
dc.rightsopenAccess
dc.titleÜniversite dış mekânları i̇çin zaman-mekânsal haritalama yöntemine dayanan bir kullanım sonrası değerlendirme modelien_US
dc.title.alternativeA post-occupancy evaluation model based on spatio-temporal mapping method for university outdoor spaces
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0002-7289-7246 & YÖK ID 249290) Başol, Altuğ
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0001-9177-0489 & YÖK ID 124619) Kıraç, Furkan
dc.contributor.ozuauthorBaşol, Altuğ Melik
dc.contributor.ozuauthorKıraç, Mustafa Furkan
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage99en_US
dc.identifier.endpage113en_US
dc.identifier.wosWOS:000526179700008
dc.subject.keywordsDış mekan, kullanım sonrası değerlendirmeen_US
dc.subject.keywordsÜniversite yerleşkesien_US
dc.subject.keywordsZaman-mekansal haritalamaen_US
dc.subject.keywordsOutdoor space, post-occupancy evaluation
dc.subject.keywordsUniversity campus
dc.subject.keywordsSpatio-temporal mapping
dc.contributor.ozugradstudentÖzcan, Barış
dc.contributor.authorMale3
dc.relation.publicationcategoryArticle - International Refereed Journal - Institutional Academic Staff and PhD Student


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page