Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkuvancı, Özge
dc.contributor.authorAlkiser Bregger, Y.
dc.date.accessioned2020-08-28T07:28:22Z
dc.date.available2020-08-28T07:28:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1309-6915en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6850
dc.identifier.urihttp://www.megaronjournal.com/jvi.aspx?pdir=megaron&plng=eng&un=MEGARON-82687
dc.description.abstractÇalışmanın amacı Türkiye’de makro ölçekte alınan kalkınma kararlarının kırsal yerleşimlerin mekânsal ve sosyal örüntüleri üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Çalışma kapsamında kırsal nüfusun yasal bir değişiklikle kentli nüfus olarak kabul edilmesinin yarattığı sorunlar araştırılmış ve Tarımköy kapsamında kırsal alanlar için üretilen yeni konut mekanlarının köylülerin yaşam kaliteleri üzerinde yaratabileceği değişikliklerin tespitine yönelik inceleme gerçekleştirilmiştir. Balıkesir yöresindeki (Marmara bölgesindeki) kırsal konut açığını karşılamak için üretilen (TOKİ) Tarımköy tip projeleriyle Balıkesir ilinin Dursunbey ilçesindeki Karyağmaz mahallesinde bulunan köy evleri mekân kullanım kalitesi bağlamında değerlendirilmiştir. Çalışmanın yöntemi üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada kırsal nüfusun 6360 sayılı Kanunla kentli nüfus olarak kabul edilmesinin ortaya çıkardığı sosyal ve mekânsal yapıya dair sorunlar gözlem, yarı yapılandırılmış görüşme ve mekanda yapılan çizimler ile belirlenmiştir. İkinci aşamada kırsal konuta dair mekân kullanım kalitesi kriterleri literatür çerçevesinde belirlenmiş ve Karyağmaz köyüne dair fiziksel çevre bu kriterler doğrultusunda tartışılmıştır. Son aşamada sosyal yapıya dair elde edilen veriler Amartya Sen’in (1979) bireylerin yaşam kalitesini değerlendiren yetkinlik yaklaşımı (capability approach) doğrultusunda değerlendirilmiştir. Kırsal yerleşimlerin kent mahallesine dönüşme sürecinde ölçek değiştirdiği, köylülerin yaşam alanlarının değişmesiyle doğa-insan arası ilişkinin farklı bir zemine taşıdığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to evaluate the effects of macro-scale development decisions in Turkey on the spatial and social patterns of rural settlements. These decisions are examined to determine the changes caused by new residential areas created by the TOKI Tarımköy implementations on the quality of life of villagers. The newly produced village houses located in Karyağmaz village of Balikesir province were evaluated in terms of space use quality produced to meet the rural housing in the Balikesir region (Marmara region). The method of this study consists of three stages. Firstly, to identify the social and spatial problems caused by acceptance of the rural population into a city population under Law no. 6360 were examined through observation, semi-structured interviews and mapping in the study area. Secondly, the criteria of spatial utilization quality for rural housing were determined based on literature review and physical environment in Karyağmaz village was analyzed based on these criteria. Finally, social structural data from the village were evaluated in terms of capability approach by Amartya Sen (1979) to assess quality of life of individuals. It has been observed that the scale of rural settlements changed in the process of transformation from rural settlements to urban neighborhoods and that the relationship between nature and humans has been adversely changed.
dc.language.isoengen_US
dc.publisherYıldız Teknik Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofYıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi
dc.rightsopenAccess
dc.titleTarımköy uygulamalarının konut kullanım kalitesi bağlamında değerlendirilmesi: Karyağmaz köyü örneğien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Tarımköy in terms of dwelling space use quality: Case of Karyağmaz
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID & YÖK ID 280800) Özkuvancı, Özge
dc.contributor.ozuauthorÖzkuvancı, Özge
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.startpage122en_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.identifier.wosWOS:000478979300012
dc.subject.keywordsKırsal konuten_US
dc.subject.keywordsMekan kullanım kalitesien_US
dc.subject.keywordsTOKİ Tarımköyen_US
dc.subject.keywordsYetkinlik yaklaşımıen_US
dc.subject.keywordsRural dwellingen_US
dc.subject.keywordsSpace use qualityen_US
dc.subject.keywordsTOKI Tarımköyen_US
dc.subject.keywordsCapability approachen_US
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryArticle - International Refereed Journal - Institution Academic Staff


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page