Show simple item record

dc.contributor.authorTurgut, Hülya
dc.contributor.authorİşbakan, Nagehan Açımuz
dc.date.accessioned2020-08-28T07:14:59Z
dc.date.available2020-08-28T07:14:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1309-6915en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6849
dc.identifier.urihttp://www.megaronjournal.com/jvi.aspx?pdir=megaron&plng=eng&un=MEGARON-48295
dc.description.abstractBileşenlerinin sürekli değişim ve dönüşüm içinde olması kaçınılmaz olan İstanbul, sürekli olarak kentlisi ile birlikte şekillenmekte ve yeni yaşam biçimleri oluşturmaktadır. “Konut” ise artık sadece insanın barınma ihtiyacını karşılayan bir kavram olmaktan çıkarak içerisinde sayısız girdi barındıran bir anlam taşımaya başlamıştır. Bu bağlamda İstanbul, mimarlık eğitimi için “laboratuvar” niteliği taşırken; kentsel bir alanda yer alan konut tartışmaları da çok farklı potansiyeller içermektedir. Diğer yandan, mimarlık eğitiminin çok yönlü yapısı içinde özel bir yeri olan mimari tasarım stüdyolarının da, çağın dinamiklerini yansıtacak biçimde eğitimin bütünü ile birlikte farklı yöntem, yer, ölçek ve içerikte geliştirilmesi ve kurgulanması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu bildiri kapsamında da Dünyadaki ve İstanbul’daki güncel ve çok boyutlu değişim ve dönüşümlerin mimarlık üretimi ve eğitimine yansımasına dayandırılan; Mimari Tasarım eğitiminin dönüşen stüdyo kültürü, ortamı, aktörleri ve uygulamaları üzerine kurgulanan bir bir stüdyo deneyimi aktarılacaktır. Bu bildiri ile temel hedef yazarlar tarafından farklı dönemlerde uygulanan mimari tasarım stüdyolarındaki yaklaşımları tartışmaya açmaktır. “Yer-bağlam-kavram” kavramları stüdyolarda temel bileşenler olarak ele alınmıştır. Bu bileşenler, günümüz gündelik hayat ve kültürel faaliyetlerinin kavramsallaştırılması ve özellikle katmanlı ve melez “kent dokusu” ile bu dokuyu sürekli olarak yeniden oluşturan ”yeni(lenen) kentsel yaşam”, “kent kültürü”, “kentte konut-Ev” açılımlarını bünyelerinde barındırmaktadır. Buradan hareketle, 2016-2018 yılları arasında Özyegin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümünde 7 yy.lar da deneyimlenen mimari tasarım stüdyosunda “Kent”, “yer”, ‘ev’ ve ‘konut’ kavramlarına temellendirilen stüdyo çalışmalarının süreç, yöntem, içerik ve ürünleri tartışılacaktır.en_US
dc.description.abstractThe rapid change in social, cultural and technological developments in the contemporary and pluralistic world has also necessitated a change in the focus of architectural studies. Consequently, it becomes essential to adjust design education accordingly in order to follow these changes. Architectural education as a whole, and particularly the architectural design studio, should be considered as sort of an initiation process where students are introduced to architectural knowledge. The design studios, which are the backbone of architectural education, should also be approached as a system of unified and complementary stages over all terms. Each term’s design studio, as steps of the whole, includes content, method and the scale in order to form the whole design education. The significance of the concept of “place”, including different environmental identities, is also indisputable in this framework. In this sense, the aim of this paper is to discuss design approaches in architectural design studios applied by the authors, for the studios 401 during 2016-2018 terms at Department of Architecture Faculty of Architecture and Design, Ozyeğin University. The city and place and new ways of living, therefore urban housing concepts are considered as a main course for the design approaches held by in these studios. Conceptualization of contemporary everyday- cultural activities is primarily involved with the concepts of “city”, “new urban life”, “city culture”, and the heterogeneous “urban pattern” in its structure.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYıldız Teknik Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofYıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi
dc.rightsopenAccess
dc.titleYeni yaşam biçimleri üzerine denemeler: Bir mimari asarım stüdyosu deneyimien_US
dc.title.alternativeExperiments on new ways of living: An architectural design studio experience
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0001-8105-7794 & YÖK ID 60288) Turgut, Hülya
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0002-8222-3683 & YÖK ID ) İşbakan, Nagehan
dc.contributor.ozuauthorTurgut, Hülya
dc.contributor.ozuauthorİşbakan, Nagehan Açımuz
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.startpage70en_US
dc.identifier.endpage82en_US
dc.identifier.wosWOS:000478979300008
dc.subject.keywordsBağlamen_US
dc.subject.keywordsEven_US
dc.subject.keywordsKenten_US
dc.subject.keywordsKonuten_US
dc.subject.keywordsMimari tasarım stüdyosuen_US
dc.subject.keywordsYeren_US
dc.subject.keywordsContexten_US
dc.subject.keywordsHomeen_US
dc.subject.keywordsCityen_US
dc.subject.keywordsHousingen_US
dc.subject.keywordsArchitectural design studioen_US
dc.subject.keywordsPlaceen_US
dc.contributor.authorFemale2
dc.relation.publicationcategoryArticle - International Refereed Journal - Institution Academic Staff


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page