Show simple item record

dc.contributor.authorÜçler, Çağlar
dc.date.accessioned2020-04-03T13:57:14Z
dc.date.available2020-04-03T13:57:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2147-5792en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6507
dc.identifier.urihttp://www.betadergi.com/jeim/yonetim/icerik/makaleler/93-published.pdf
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this paper is to determine whether there are antecedents of innovation, which can be looked at during idea evaluations at the fuzzy front end. Methodology: A systematic literature review was conducted for the antecedents of the innovation output, which were then verified and weighed by an integrated team of experts and academicians participating TIM’s InoSuit project by using AHP. Findings: The antecedents were isolated as value, applicability, contribution to innovation, generalization, strategy, risk, and suitability of existing solution, and their weights were determined as 12, 15, 10, 18, 8, 32, and 5 % respectfully. Practical Implications: This research provides an analytical assessment model for the initial idea selection for innovation, which can be used within innovation management systems. Originality: There is no comparable scale applicable to the selection in the very early phases of ideation.en_US
dc.description.abstractAmaç: Çalışmada başlangıç aşamasında fikirlerin değerlendirilmesi için inovasyonun öncülleri araştırılmış ve ağırlıkları belirlenmiştir. Yöntem: İnovasyon çıktısının öncülleri sistematik literatür taraması ile derlenmiş, daha sonra bu başlıklar TİM InoSuit projesinin katılımcılılarından seçilmiş uzman ve akademisyenlerden oluşan karma bir ekip tarafından doğrulanarak ağırlıkları analitik hiyerarşik süreç ile belirlenmiştir. Bulgular: Öncüller, değer, uygulanabilirlik, inovasyona katkı, genelleme, strateji, risk ve var olan çözümün uygunluğu olarak derlenmiş, ağırlıkları da sırasıyla % 12, 15, 10, 18, 8, 32 ve 5 olarak belirlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada inovasyon yönetim sistemlerinde kullanılabilecek, ön safhalarda inovasyon fikirlerinin seçimine imkân sunan analitik bir değerlendirme modeli sunulmuştur. Özgün Değer: Literatürde fikir oluşturmanın ön safhaları için karşılaştırılabilir benzerlikte başka bir ölçek bulunamamıştır.
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBeta Publishingen_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi
dc.rightsopenAccess
dc.titlePortfolio management for innovation ideas: weigthing antecedents with AHPen_US
dc.title.alternativeİnovasyon fikirleri için portföy yönetimi: öncüllerin AHP ile ağırlıklandırılması
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0003-4209-7915 & YÖK ID 32713) Üçler, Çağlar
dc.contributor.ozuauthorÜçler, Çağlar
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage52en_US
dc.subject.keywordsInnovation portfolioen_US
dc.subject.keywordsAnalytic hierarchy process (AHP)en_US
dc.subject.keywordsNew product development (NPD)en_US
dc.subject.keywordsİnovasyon portföyüen_US
dc.subject.keywordsAnalitik hiyerarşik süreç (AHP)en_US
dc.subject.keywordsYeni ürün geliştirme (YÜG)en_US
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryArticle - International Refereed Journal - Institutional Academic Staff


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page