Show simple item record

dc.contributor.authorUsta, Sevgi
dc.date.accessioned2020-03-31T13:18:27Z
dc.date.available2020-03-31T13:18:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1304-7949en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6481
dc.identifier.urihttps://jurix.com.tr/article/4566
dc.description.abstract2002 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun ile, kadın eşin evlilik içindeki konumunu güçlendirmek amacıyla, yasal mal rejimi olarak, edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Rejimin esası, evlilik süresince eşlerin edindikleri malların, evliliğin sona ermesi üzerine katılma alacağına konu olan miktarının, eşler arasında eşit paylaşımı esasına dayanmaktadır. Bu rejim değişikliğinin, Kanun yürürlüğe girdiği sıradaki, mevcut evliliklere etkisi 4722 Sayılı Yürürlük Kanunu ile düzenlenmiştir. İsviçre Medeni Kanunu nda yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi 1984 yılında yürürlüğe girmiş, mevcut evlilikleri, eşler aksini istemedikçe, evlilik tarihlerinin başlangıcına kadar etkili kılınmıştır. Oysa 4722 Sayılı Yürürlük Kanunu na göre, edinilmiş mallara katılma rejimi yürürlüğe girdiği tarihten sonra etkili olacaktır. Eşlerin rejimi evlilik tarihlerinin başlangıcından itibaren etkili kılabilmeleri ise, noterde sözleşme yaparak, bir yıl içinde kullanabilecekleri, bir seçimlik hak olarak düzenlenmiştir. Bu süre 31 Aralık 2003 yılında sona ermiş olmasına rağmen, yürürlük hükmü tartışılmaya devam etmektedir. Çalışmada sınırlamanın, kanunun ruhuna ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu ileri sürülmektedir.en_US
dc.description.abstractIn order to strengthen the position of woman spouse in marriage, participation in acquired property regime has been accepted as the legal property regime in the union of marriage in the current Civil Code of Turkey. The essence of the regime is based on the equit sharing property which acquired during marriage by the termination of marriage. The effect of the regime change for existing marriages are arranged by the provisions of the Transitional Law No. 4722. The regime has been accepted and came into force as legal property regime in marriage union by Swiss Civil Code in 1984. The new law applies to marriages that exist when the Federal Act of 5 October 1984 comes into force, unless otherwise provided. However, according to the Transitional Law, the regime will be effective after the date of entry into force. According to the Turkish Law, the regime would not effective from the beginning of the existing marriages. It is arranged as an optional right, spouses would be able to use these rights within one year from the date the regime entered into force, by making a of contract at a notary. Although this date lasted on 31 December 2003, the transitional provision is still being debated. The purpose of this regime is to create a new family and society order. Therefore the restriction is contrary to the spirit of the law, and it violates the principle of equality and justice In this study is claimed that the restriction is contrary to the spirit of the law and the principle of equality.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSeçkin Yayıncılıken_US
dc.relation.ispartofBahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleOk yaydan çıktı bir kere: yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejiminin medeni kanun yürürlüğe girdiği sırada mevcut evlilikler açısından uygulanma sorunuen_US
dc.typeArticleen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID & YÖK ID 124686) Usta, Sevgi
dc.contributor.ozuauthorUsta, Sevgi
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue249en_US
dc.identifier.startpage223en_US
dc.identifier.endpage249en_US
dc.subject.keywordsEvlilik birliğinde malvarlığı hukukuen_US
dc.subject.keywordsYasal mal rejimien_US
dc.subject.keywordsEdinilmiş mallara katılma rejimien_US
dc.subject.keywords4722 Sayılı Yürürlük Kanunu'un uygulanmasıen_US
dc.subject.keywordsEv içi emeken_US
dc.subject.keywordsMarital property lawen_US
dc.subject.keywordsThe regime of participation in acquired propertyen_US
dc.subject.keywordsLegal regime of propertyen_US
dc.subject.keywordsThe Application of Transitional Law (No: 4722)en_US
dc.subject.keywordsDomestic laboren_US
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryArticle - National Refereed Journal - Institutional Academic Staff


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page