Show simple item record

dc.contributor.authorArslan, Berna Zengin
dc.date.accessioned2020-03-31T12:01:24Z
dc.date.available2020-03-31T12:01:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1305-9971en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6479
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/mulkiye/issue/277/1250
dc.description.abstractDiyanet, uzun süre akademik ve siyasi çevrelerce Türkiye’de laikliğin istisna bir kurumu, yeterince sekülerleşememiş olmamızın bir göstergesi olarak görüldü. Oysa bugün, özellikle antropoloji disiplini içinden, din ve sekülerliği birbirine zıt ve kesin sınırlarla ayrılmış olarak anlayan bu yaklaşıma eleştiriler getirilmekte ve bir ulus devlet pratiği olarak sekülerliğin kendini din alanıyla ilişki içinde kurduğu vurgulanmaktadır (Asad, 2003). Bu açıdan baktığımızda, farklı örnekler için seküler devletin elini din alanından çekmediğini, aksine din alanını yönettiğini (Turner, 2013) ve (modern anlamda) din alanında kurucu bir rol oynadığını görüyoruz (Asad, 2003). Daha önce, Bryan Turner’ın ‘dinin yönetimi’ (management of religion) kavramına referansla, Diyanet’in Cumhuriyet tarihi boyunca, din alanının ve sekülerliğin şekillenmesinde ve yönetiminde temel kurumlardan biri olduğunu vurgulamıştık (Turner ve Zengin Arslan, 2013). Bu makale ise, ‘dinin yönetimi’ kavramı yardımıyla, devletin Alevilik konusuna yaklaşımını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Cumhuriyet rejiminin Aleviliği seküler kimlik içinde eriterek tanıdığını, bu anlamda Aleviliği yok saydığını; AKP iktidarı döneminde ise, AB süreciyle birlikte devletin ‘Alevi açılımı’na yöneldiğini; ancak bu süreçte iktidarın Aleviliği tanımak değil, kendi bakış açısından, Alevilere rağmen tanımlamaya yöneldiğini vurgulamaktadır. Bu tanımlamanın, Sünni İslam’ın din anlayışı üzerinden, Sünni İslam’a referansla ve Diyanet’in himayesinde yazılı kültüre geçirilme gibi bir dizi yönetim stratejisi ile gerçekleştirildiğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe Diyanet has long been considered as an exceptional institution of Turkish secularism and evidence showing that secularism in Turkey is indeed flawed. However, recently, the scholars of the anthropology of secularism have criticized this approach, which understands religion and secularism as oppositional, and segregated with clear boundaries. The critics have argued that secularism as a practice of the nation-state has built itself in relation to the field of religion (Asad, 2003). Looking from this perspective, we observe that for various examples, the secular state does not withdraw from the religious domain; rather, it manages the field of religion (Turner, 2013) and constructs it in a modern sense (Asad, 2003). Previously, in reference to Bryan S. Turner’s concept of ‘management of religion,’ we had argued that throughout the history of Republic the Diyanet has been one of the major institutions that shaped and managed the field of religion and secularism in Turkey (Turner and Zengin Arslan, 2013). In this article, I analyze the state’s approach to Alevism in reference to the concept of ‘management of religion.’ This article suggests that the Republican regime recognized Alevism by dissolving it into a secular identity. In this sense it did not indeed recognize Alevis with their religious identities. During the Justice and Development Party period, the ‘Alevi opening’ process was initiated as a part of the EU integration process. However, the article argues, in this process the government had an approach of defining Alevism from its own perspective, rather than recognizing them in their own terms. The state wanted to define Alevism through and in reference to Sunni İslam, and by utilizing a series of strategies of governmentality, such as producing a written Alevi culture with the leadership of the Diyanet.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMülkiyeliler Birliğien_US
dc.relation.ispartofMülkiye Dergisi
dc.rightsopenAccess
dc.titleAleviliği tanımlamak: Türkiye’de dinin yönetimi, sekülerlik ve diyaneten_US
dc.title.alternativeDefining alevism: the management of religion in Turkey, secularism and the diyanet
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0001-5108-795X & YÖK ID 159242) Zengin, Berna
dc.contributor.ozuauthorArslan, Berna Zengin
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage135en_US
dc.identifier.endpage158en_US
dc.subject.keywordsDiyaneten_US
dc.subject.keywordsAleviliken_US
dc.subject.keywordsİslamen_US
dc.subject.keywordsDinin yönetimien_US
dc.subject.keywordsSekülerliken_US
dc.subject.keywordsThe diyaneten_US
dc.subject.keywordsAlevismen_US
dc.subject.keywordsIslamen_US
dc.subject.keywordsManagement of religionen_US
dc.subject.keywordsSecularismen_US
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryArticle - National Refereed Journal - Institution Academic Staff


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page