Show simple item record

dc.contributor.authorHeper, Mehmet Altan
dc.date.accessioned2020-03-31T11:17:47Z
dc.date.available2020-03-31T11:17:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1300-9885en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6478
dc.identifier.urihttp://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2012-1/2012-1-3.pdf
dc.description.abstractYorum konusu genel hukuk teorisinin ve hukuk metodolojisinin temel konula rından biri olmaya devam etmektedir. Alman hukukunda yorum konusunda temel tartışmalar özünde anayasa hukuku ve demokrasi teorisini ilgilendiren bir nitelik taşımaktadır. Yorum konusu güçler ayrılığı ve hukuk devleti bağlamında tartışılmaktadır. Hukukta yorum denince Almanya´da ve tüm dünyada akla hala Savigny gelmektedir. Savigny zamanının hukuk biliminin metodolojiik tartışma larını özetlemiş ve yorumun dört unsurunu öne çıkarmıştır. Savigny bu unsur ları gramatik, mantıki, tarihsel ve sistematik unsurlar olarak adlandırmaktadır. Savigny hukukta hermeneutiğin öncülerinden biri olarak görülmektedir. Hukukta hermeneutik yöntemin uygulanmasıyla yasa metninin her bir hukuk uygulamacısı için her zaman, her koşulda aynı anlamı veren bir nesne olmadığını tespit ederiz. Farklı uygulamacılar için aynı metin farklı anlam ifade eder.en_US
dc.description.abstractThe juridical interpretation is still continuing one of the main topics of the general theory of law and juridical methodology. The debates in the German law focus mainly on the constitution law and the theory of democracy. The topic of the inter- pretation is discussed in relation to the checks and balances and the rule of law. If we mention the interpretation in Germany and in the whole world, we remember still Savingy. Savigny summarized the methodological debates in his time and he pointed out the four elements of the interpretations. Savigny called these elements as grammatical, logical, historical and systematical elements. Savigny is regarded also as a pioneer of the hermeneutic in the jurisprudence.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Barosu Başkanlığıen_US
dc.relation.ispartofAnkara Barosu Dergisi
dc.rightsopenAccess
dc.titleAlmanya’da hukukta yorum üzerine bazı düşünceleren_US
dc.title.alternativeSome thoughts about the interpretation in the jurisprudence
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0001-6207-752X & YÖK ID 134823) Heper, Altan
dc.contributor.ozuauthorHeper, Mehmet Altan
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.endpage85en_US
dc.subject.keywordsHukukta yorumen_US
dc.subject.keywordsYorum unsurlarıen_US
dc.subject.keywordsSavigny, Hukukta Hermeneutiken_US
dc.subject.keywordsGüçler ayrılığıen_US
dc.subject.keywordsSavignyen_US
dc.subject.keywordsHukukta hermeneutiken_US
dc.subject.keywordsJuridical interpretationen_US
dc.subject.keywordsElements of interpretationen_US
dc.subject.keywordsChecks and balancesen_US
dc.subject.keywordsHermeneutic in the jurisprudenceen_US
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryArticle - National Refereed Journal - Institution Academic Staff


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page