Show simple item record

dc.contributor.authorMeriç, Gülfer Kuyucu
dc.date.accessioned2020-03-31T06:16:48Z
dc.date.available2020-03-31T06:16:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1309-8837en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6474
dc.identifier.urihttps://jurix.com.tr/article/9697
dc.description.abstractÇalışmamızda 2010 tarihli Protokol ile değiştirilmiş 1996 tarihli Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli ve Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Milletlerarası Sözleşme (HNS Sözleşmesi) inceleme konusu yapılmıştır. 1996 yılında Milletlerarası Denizcilik Örgütü nezaretinde kabul edilen bu milletlerarası sözleşme yürürlüğe girme şartlarını sağlayamadığı için 2010 tarihli Proto- kol ile değiştirilmiş ve yürürlüğe girme şartları hafifletilmiştir. Bu çerçevede 2010 tarih- li HNS Sözleşmesi’nin öncelikle uygulama alanına ilişkin şartlar ele alınmıştır. Ardın- dan hangi tehlikeli ve zararlı maddelerin zarara yol açması halinde sorumluluğun bu Sözleşme ile belirleneceği ve bu kapsamda Sözleşme çerçevesinde tazmin edilecek zarar kalemleri değerlendirilmiştir. Ardından tehlikeli ve zararlı maddelerden kaynakla- nan zararlardan sorumluluk ve tazminat esasları iki aşamalı olarak incelenmiştir. HNS Sözleşmesi uyarınca sorumluluk rejiminin ilk basamağında geminin maliki zarardan kusursuz olarak sorumludur; ancak sorumluluğu sınırlıdır. İkinci basamakta ise HNS Fonu yer almaktadır, tazmin edilmeyen zarardan HNS Fonu sorumlu tutulmuştur, bu Fon ise Taraf Devletlerde yer alan tehlikeli ve zararlı madde alıcılarına yüklenen vergi- ler ile finanse edilmektedir. Son olarak ise Sözleşme’nin yürürlüğe girme koşulları da ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractThis article deals with the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea 1996 and the Protocol of 2010 to the Convention. The Convention has been accepted in 1996 under the auspices of International Maritime Organization; however entry into force conditions have not been fulfilled, therefore the conditions have been amended with the Protocol of 2010. In this respect firs of all, provisions regarding scope of application have been scrutinized. Substances covered by the Convention and the concept of damage is defined. After that liability for damage in connection with the carriage of hazardous and noxious substances by sea and compensation matters have been dealt. HNS Convention provides for two tiers of compensation; in the first tier ship-owners are strictly liable for the damage but their liability is limited, in the second tier HNS Fund is responsible for the remaining uncompensated damage, and HNS Fund is financed by levies imposed on hazardous and noxious substance receivers in member states. Lastly conditions for entry into force have been explained.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSeçkin Yayıncılık
dc.relation.ispartofİstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleDeniz yoluyla taşınan tehlikeli ve zararlı maddelerden kaynaklanan zararın tazmini ve sorumluluğu hakkında milletlerarası sözleşmeen_US
dc.title.alternativeInternational convention on liability and compensation for damage in connection with carriage of hazardous and noxious substances by sea
dc.typeArticleen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0003-1320-278X & YÖK ID 123658) Meriç, Gülfer
dc.contributor.ozuauthorMeriç, Gülfer Kuyucu
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage231en_US
dc.identifier.endpage250en_US
dc.subject.keywordsDeniz yoluyla taşınan tehlikeli ve zararlı maddelerden kaynaklanan zararın tazmini ve sorumluluğu hakkında milletlerarası sözleşmeen_US
dc.subject.keywordsHNSen_US
dc.subject.keywordsDeniz kirliliğien_US
dc.subject.keywordsDeniz kirliliğinden sorumluluken_US
dc.subject.keywordsSorumluluğun sınırlandırılmasıen_US
dc.subject.keywordsZorunlu sorumluluk sigortasıen_US
dc.subject.keywordsInternational convention on liability and compensation for damage in connection with carriage of hazardous and noxious substances by seaen_US
dc.subject.keywordsHNS conventionen_US
dc.subject.keywordsMarine pollutionen_US
dc.subject.keywordsMarine pollution liabilityen_US
dc.subject.keywordsLimitation of liabilityen_US
dc.subject.keywordsCompulsory liability insuranceen_US
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryArticle - National Refereed Journal - Institutional Academic Staff


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page