Show simple item record

dc.contributor.authorHeper, Mehmet Altan
dc.date.accessioned2020-03-26T10:08:48Z
dc.date.available2020-03-26T10:08:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1307-0851en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6458
dc.identifier.urihttps://jurix.com.tr/article/3028
dc.description.abstractTürk Anayasasındaki 2010 değişikliklerine göre; herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine anayasa şikayeti başvurusunda bulunabilir (Anayasa m. 148/3). Almanya’da ise, AİHS (m. 93/4) kapsamında bir sınırlama bulunmamaktadır. Eğer bir kanuna ilişkin Anayasa şikayeti yerinde bulunursa olursa, kanun hükümsüz olarak kabul edilir ve Federal Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilir. Türk Hukukuna göre, Anayasa şikayeti kanunkoyucunun işlemlerine karşı yöneltilemez. Türk Hukukundaki Anayasa şikayetinin hukuki kaynağı Alman hukukudur, ancak bazı önemli değişiklikler bulunmaktadır. Makale her iki sistem arasında küçük bir karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle ilgili yasal hükümler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractAccording to amendments of the Turkish constitution on 2010 any person, which claims that one of his fundamental rights and freedoms within the scope of the European Convention on Human Rights which are guaranteed by the constitution may lodge a constitutional complaint with the constitutional court (Art. 148/3 the Turkish Constitution). According to Germany there is no limitation within the scope of the ECHR (Art. 93/4 a). If a complaint against a law is upheld, the law shall be declared null and void by the Federal Constitutional Court. According to Turkish Law the constitutional complaint cannot be directed against the acts of the legislative. The law source of the constitutional complaint in Turkish law is German law, but there are some important differences. The article aims a small comparison between both systems. Therefore the relevant legal provisions are presented.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSeçkin Yayıncılıken_US
dc.relation.ispartofCeza Hukuku Dergisi
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleAnayasa şikayeti konusunda bazı düşünceleren_US
dc.title.alternativeSome troughts on contitutional complaint
dc.typeArticleen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0001-6207-752X & YÖK ID 134823) Heper, Altan
dc.contributor.ozuauthorHeper, Mehmet Altan
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage136en_US
dc.identifier.endpage152en_US
dc.subject.keywordsAnayasaen_US
dc.subject.keywordsFederal Anayasa Mahkemesi Kanunuen_US
dc.subject.keywordsTemek hak ve özgürlükleren_US
dc.subject.keywordsAnayasa şikayeti hakkıen_US
dc.subject.keywordsKanun yollarının tüketilmesien_US
dc.subject.keywordsKanun yoluen_US
dc.subject.keywordsKomisyonen_US
dc.subject.keywordsAİHMen_US
dc.subject.keywordsTurkish Constitutionen_US
dc.subject.keywordsFederal Constitution Court Act (Bundesverfassungsgerichtsgesetz)en_US
dc.subject.keywordsFundamental rights and freedomsen_US
dc.subject.keywordsThe right to lodge a constitutional complainten_US
dc.subject.keywordsExhaustion of legal remediesen_US
dc.subject.keywordsLegal actionen_US
dc.subject.keywordsChamberen_US
dc.subject.keywordsECHRen_US
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryArticle - National Refereed Journal - Institutional Academic Staff


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page