Show simple item record

dc.contributor.authorSerin, A. E.
dc.contributor.authorBalkan, M. O.
dc.contributor.authorSoran, Semih
dc.date.accessioned2020-03-25T11:00:11Z
dc.date.available2020-03-25T11:00:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1304-0278en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6451
dc.identifier.urihttp://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6164/82883
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı organizasyonlarda sürekli var olan çatışma ve çatışmanın yönetim stratejileri ile çalışanların kullandıkları izlenim yönetimi taktikleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Bu anlamda bir kamu ya da özel sektör kuruluşunda çalışan 171 yüksek lisans öğrencisi üzerinde, çatışma yönetim stratejileri ile izlenim yönetimi taktikleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmada, Rahim tarafından geliştirilen Rahim Organizational Inventory II (ROCI-II) ve Bolino ve Turnley (1999) tarafından geliştirilen ve Basım (2006) tarafından Türkçeleştirilen İzlemin Yönetimi Taktikleri ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi, korelasyon ve regresyon analizleri ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular, uzlaşmanın izlenim yönetimi taktiklerinden tehdit ve kendini sevdirme ile anlamlı ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca, hükmetmenin, tehdit ve işe sahip çıkma ile tümleştirmenin, kendini sevdirme ile işe sahip çıkma ile anlamlı ilişkisi bulunmuştur. Kaçınmanın ise hiçbir izlenim yönetimi taktiği ile anlamlı bir ilişkisine rastlanmamıştıren_US
dc.description.abstractConflict and conflict management is a permanent issue among organizations. The aim of this research is to find out the relation between conflict management strategies and impression management tactics. According to this point, we examine the relationship between conflict management strategies and impression management tactics on 171 master degree students who are currently working at public or private sector Company. In this research we use the Rahim Organizational Inventory II (ROCI-II) and an impression management tactics scale which is developed by Bolino ve Turnley (1999) and translated to Turkish by Basım (2006). We used correlation and regression analyses for evaluations. We found that, there is a relationship between cooperation factor, intimidation and self-promotion. In addition, domination factor between intimidation and job involvement, integration factor and self-promotion. There was no related factor with avoidance. Key Words: Conflict, Conflict Management Strategiesand Impression Management
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÖzel Akademien_US
dc.relation.ispartofElektronik Sosyal Bilimler Dergisi
dc.rightsopenAccess
dc.titleÇatışma yönetim stratejilerinin izlenim yönetimi taktiklerine etkisi: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe effects of conflict management strategies on impression management tactics: an application on university students
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0002-8731-9860 & YÖK ID 26607) Soran, Semih
dc.contributor.ozuauthorSoran, Semih
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue50en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage37en_US
dc.subject.keywordsÇatışmaen_US
dc.subject.keywordsÇatışma yönetimi stratejilerien_US
dc.subject.keywordsİzlenim yönetimien_US
dc.subject.keywordsConflicten_US
dc.subject.keywordsConflict management strategies and impression managementen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page