Show simple item record

dc.contributor.authorHeper, Mehmet Altan
dc.date.accessioned2020-03-04T07:44:14Z
dc.date.available2020-03-04T07:44:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1307-0851en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6388
dc.identifier.urihttps://jurix.com.tr/article/3650
dc.description.abstractBatı'da ve özellikle Almanya'da 90'lı yıllarda yoğunlaşan beyin araştırmalarında ve nörolojik bilimlerdeki ilerlemeler, determinizm ve indeterminizm ve dolayısıyla irade özgürlüğü arasındaki eski tartışmayı alevlendirmiştir. Katı deterministler irade özgürlüğünün bir illüzyon olduğunu ileri sürerek, kusura dayanan ceza hukukundan vazgeçmeyi, bunun yerine güvenlik tedbirlerine başvurmayı önermektedir. İndeterministler hukuk düzeninin normatif özelliğini vurgulayıp, irade özgürlüğünün ampirik niteliği konusuna girmemektedir. İndeterminizm sadece kusura dayanan ceza hukukunun değil, tüm hukuk düzeninin temellerini sarsılmasını engellemeye çalışmaktadır. İrade özgürlüğünün kanıtlanması veya kanıtlanmamasından bağımsız olarak irade özgürlüğünden vazgeçmemiz, bu kurum yerine koyabileceğimiz, bu fonksiyonu üstlenebilecek başka bir kurum olmaması nedeniyle mümkün görünmemektedir.en_US
dc.description.abstractIn the west, particularly in Germany around 90s the advanced improvement in brain research and neurology, determinism and indeterminism caused the old debate in relation to the freedom of will to arise, as a result. Determinists argued and suggested that the freedom of will is an illusion, a law which tolerates criminal law based on fault instead of the security measures that should be applied. The highlight of the indeterministic rule of law does not seem to address the empirical nature of the freedom of will. Indeterminism is not only the law which tolerates criminal law based on fault, it completely destroys the principles of the entire legal order foundations. The function to make a decision of whether the freedom of will should be exercised or not in a specific situation could be appointed to a suitable institution, but due to the lack of such an institution in existence is therefore impossible.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSeçkin Yayıncılıken_US
dc.relation.ispartofCeza Hukuku Dergisi
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleNörobilimler ve hukuk üzerineen_US
dc.title.alternativeAbout neuroscience and the law
dc.typeArticleen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0001-6207-752X & YÖK ID 134823) Heper, Altan
dc.contributor.ozuauthorHeper, Mehmet Altan
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue28en_US
dc.identifier.startpage283en_US
dc.identifier.endpage308en_US
dc.subject.keywordsBeyin araştırmalarıen_US
dc.subject.keywordsDeterminizmen_US
dc.subject.keywordsİndeterminizmen_US
dc.subject.keywordsİrade özgürlüğüen_US
dc.subject.keywordsKusuren_US
dc.subject.keywordsCeza hukukuen_US
dc.subject.keywordsBrain researchen_US
dc.subject.keywordsNeuroscienceen_US
dc.subject.keywordsDeterminismen_US
dc.subject.keywordsIndeterminismen_US
dc.subject.keywordsFreedom of willen_US
dc.subject.keywordsCriminalen_US
dc.subject.keywordsLaw faultsen_US
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryArticle - National Refereed Journal - Institutional Academic Staff


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page