Show simple item record

dc.contributor.authorSoytaş, Mehmet Ali
dc.contributor.authorDenizel, M.
dc.contributor.authorUşar, Damla Durak
dc.contributor.authorErsoy, İ.
dc.date.accessioned2020-02-20T12:34:22Z
dc.date.available2020-02-20T12:34:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2148-029Xen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6370
dc.identifier.urihttp://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/30943/316847
dc.description.abstractUluslararası literatürde sürdürülebilirlik ve finansal performans ilişkisini inceleyen çalışmalar birbirleri ile çelişen bulgular ortaya koymuşlardır. Her ne kadar sürdürülebilirlik etkisini pozitif bulan çalışma sayısı daha fazla olsa da ciddi miktarda çalışma ilişkiyi negatif bulmuş, yine birçok çalışma da herhangi anlamlı bir ilişki bulamamıştır. Bu durum ilişkinin yönü hakkında ciddi kuşku oluşturmaktadır ve dahası böyle bir ilişkinin var olup olmadığı hala önemli bir araştırma sorusu olarak gündemini korumaktadır. Özellikle, ilişkiyi pozitif bulan çalışmaların kullandıkları veri setleri ve değişkenlerin birbirinden çok farklı olduğu dikkate alındığında, bu çalışmaların oranı ilişkinin pozitif olduğunu bilimsel olarak kanıtlamaya yetecek kadar çok değildir. Türk literatüründe ise bu alanda yapılan çalışmalar kısıtlı örneklem sebebi ile istatistiksel açıdan sağlıklı sonuçlara ulaşamamıştır. Bu çalışmada Türk firmaları için sürdürülebilirliğin finansal performans üzerindeki etkisi ortaya konulmuştur. Analizler CSRHUB ve Wharton Research Data Services (WRDS) Compustat Global veri setleri birleştirilerek elde edilen ve 214 firmadan oluşan büyük bir örneklem üzerinden yapılmıştır. Sonuçlar sürdürülebilirliğin finansal performans üzerinde pozitif etkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca yaptığımız analizler sonucu yabancı ortaklı firmaların yerli sermayeli firmalara göre gerek finansal gerek sürdürülebilirlik açısından daha avantajlı konumda olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe literature presents contradictory results on the relationship between corporate sustainability performance and corporate financial performance. The effect of sustainability on financial performance is mostly estimated as positive, but there are substantial number of studies that find a negative relationship and further, in some studies results are inconclusive. This casts doubt on the direction of this relationship and whether there is such a relationship at all still remains as an open question. The respective proportion of studies with positive outcomes is not distinct enough to reach a convincing scientific consensus, especially given that, these studies differ vastly in the measures and the datasets they use. There are only a few studies that investigate the link between financial performance and sustainability on Turkish firms and those studies suffer from small sample sizes. In this study, the link between corporate financial performance and corporate sustainability is demonstrated using a large dataset constructed by matching CSRHub and Wharton Research Data Services (WRDS) Compustat Global databases. Results suggest that there is positive significant effect of sustainability on financial performance. Further, Turkish firms with foreign corporate partners perform better both in terms of sustainability and financial performance compared to their pure domestic counterparts.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBandırma Onyedi Eylül Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofYönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleSürdürülebi̇li̇rli̇k yatırımlarının fi̇nansal performansa etki̇si̇: Türki̇ye örneği̇en_US
dc.title.alternativeCorporate sustainability investments and financial performance relationship in Turkey
dc.typeArticleen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0001-5839-6069 & YÖK ID 231352) Soytaş, Mehmet
dc.contributor.ozuauthorSoytaş, Mehmet Ali
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage140en_US
dc.identifier.endpage162en_US
dc.contributor.ozugradstudentUşar, Damla Durak
dc.contributor.authorMale1
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryArticle - National Refereed Journal - Institutional Academic Staff and PhD Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page