Show simple item record

dc.contributor.authorUsta, Ahmet
dc.date.accessioned2020-02-17T11:30:59Z
dc.date.available2020-02-17T11:30:59Z
dc.date.issued2019-12-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6365
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb3783113?lang=eng
dc.descriptionThesis (Ph.D.)--Özyeğin University, Graduate School of Business, Department of Business, December 2019.
dc.description.abstractThis dissertation includes three essays within macro-finance literature ranging from international macroeconomics, to labor and housing market dynamics. While the focus of first essay is more on international, particular focus of last two essays is on the Turkish economy. In the first essay, we examine the impacts of unconventional monetary policies, stock market volatilities, and banking conditions in center economies including the US, UK, and Europe on macroeconomic and financial performance of a sample of emerging economies, which consists of Brazil, Russia, India, China, South Africa, Turkey, and Indonesia over the period between 2009:M1 and 2017:M12. Using dynamic factor modelling approach, we find significant roles of asset purchase program by the Fed, volatility conditions in the UK, and European banking conditions in shaping the global financial and economic conditions. Second essay investigates the role of sentiment, which is aggregate investor attitude, in explaining asset prices within housing market framework. We uncover the long run relationship among sentiment, housing credit and prices, and supply in Turkish housing market over the period between 2010:M1 and 2018:M6. We find that the sentiment is significant in forecasting housing credit and supply in the short run. The sentiment is also a significant factor at work in explaining the housing prices and supply of dwellings in the long run. The third essay is at the intersection of corporate finance and labor market. We examine the effect of going public on employment level in firms. Moreover, we investigate the main motivation behind issuing equity by considering the use of capital raised at initial public offerings (IPO) date. To do so, we consider IPO listed firms in Borsa Istanbul (BIST) and use annual data from financial reports between 2000 and 2016. We find that accessing public equity market has positive impact on employment growth through accessing debt market. As their borrowing abilities improve, firms tend to increase their expenditures on physical capital. In turn, firms need to hire more employees to run their operations. When compared to mature firms, young firms have higher employment growth. Moreover, we find that the labor productivity is higher for large firms.en_US
dc.description.abstractBu tez, makro finans literatürü dahilinde uluslararası makroekonomiden istihdam ve konut piyasası dinamiklerini içeren üç makaleden oluşmaktadır. Birinci makalenin odak konusu daha çok uluslararası ekonomi iken son iki makalenin odak konusu Türkiye ekonomisidir. Birinci makalede; Amerika, İngiltere ve Avrupa’yı içeren merkez ekonomilerdeki geleneksel olmayan para politikalarının, borsa oynaklıklarının ve bankacılık koşullarının Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Türkiye ve Endonezya’dan oluşan gelişmekte olan ülkelerin makroekonomik ve finansal performanslarına 2009:Ocak ve 2017:Aralık dönemleri arasındaki etkileri incelenmektedir. Buradan hareketle, dinamik faktör modellemesi yaklaşımının kullanılarak, Amerika Merkez bankasının uyguladığı varlık alım politikasının, İngiltere’deki oynaklık koşullarının ve Avrupa’daki bankacılık koşullarının küresel finansal ve ekonomik şartları üzerindeki etkin rolleri olduğuna ulaşılmaktadır. İkinci makalede; konut piyasası çerçevesinde yatırımcı davranışlarının varlık fiyatlarının açıklanmasındaki rolü incelenmektedir. Türkiye konut piyasasında, 2010:Ocak ve 2018:Haziran döneminde algı, konut kredisi, konut fiyatları ve konut arz miktarı arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır. Algı, kısa dönemde konut kredisi ve konut arz miktarının tahmin edilmesinde etkiliyken, uzun dönemde konut fiyatlarının ve konut arz hareketlerinin açıklanmasında önemli bir faktör olarak dikkat çekmektedir. Üçüncü makalede ise kurum finansı ve istihdam piyasası alanlarının kesişimi yer almaktadır. Bu kapsamda, 2000 ve 2016 yılları arasında Borsa İstanbul’da bulunan firmaların halka arz edildiklerinde elde ettikleri sermayenin kullanımı ve firma istihdam düzeyi üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bunun sonucunda, hisse senedi piyasasına erişimin, borç piyasasına erişim yoluyla, istihdam büyümesi üzerindeki olumlu etkisi olduğuna ulaşılmaktadır. Borçlanma yetenekleri geliştikçe firmalar, fiziksel sermaye harcamalarını arttırma eğilimindedirler. Bunun dönüşü ise operasyonlarını devam ettirebilme adına daha fazla işçi istihdam etmeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Olgun firmalara kıyasla, genç firmalar daha fazla istihdam artışı tecrübe etmektedirler. İlaveten, işgücü verimliliğinin büyük firmalar için daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleEssays in macro-financeen_US
dc.title.alternativeMakro-finans makaleleri
dc.typePhD dissertationen_US
dc.contributor.advisorÖzlale, Ümit
dc.contributor.committeeMemberGüntay, Levent
dc.contributor.committeeMemberEkici, Özgün
dc.contributor.committeeMemberHasanov, M.
dc.contributor.committeeMemberEroğlu, B. A.
dc.contributor.committeeMemberÖzlale, Ümit
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsMonetary policiesen_US
dc.subject.keywordsEmerging marketsen_US
dc.subject.keywordsInvestor sentimenten_US
dc.subject.keywordsMacroeconomyen_US
dc.subject.keywordsHousing pricesen_US
dc.subject.keywordsInitial public offeringen_US
dc.subject.keywordsEmploymenten_US
dc.contributor.ozugradstudentUsta, Ahmet
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional PhD Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • PhD Dissertations
    This Collection covers PhD Dissertations produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page