Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Ahmet
dc.date.accessioned2019-12-13T07:29:01Z
dc.date.available2019-12-13T07:29:01Z
dc.date.issued2019-07-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6328
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb3781591?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Sciences and Engineering, Department of Financial Engineering and Risk Management, July 2019.
dc.description.abstractConflict of interest in affiliated mutual funds is widely investigated in the literature. Due to its significant growth in recent years, Turkish mutual fund industry attracts more attention from regulators and investors. I studied whether Turkish asset management companies have a bias to overweight their affiliated stocks and corporate bonds compared to their peers in the funds under their management. A systematic bias has been found for both affiliated stocks and corporate bonds: 0.46% and 3.80% respectively. For affiliated stocks, share funds are the leading category with 4.12% overweight bias and for affiliated corporate bonds money market funds have the highest bias: 9.23%. The study goes further to investigate this bias in fund type categorization level and asset management company type and ends with the analysis whether affiliated mutual funds give price support in times of excessive selling of affiliated stocks in the secondary markets. Empirical results show general market conditions or affiliated securities’ specific severe secondary market conditions don’t affect the overweight bias. On the other hand, asset management companies’ characteristics affect it: local ownership contributes 0.41%, bank affiliation contributes 1.28% and state ownership contributes -1.41% in affiliated stocks. For affiliated corporate bonds, local ownership loses its significance, state ownership contributes -8.73% and bank affiliation contributes 7.74%.en_US
dc.description.abstractBağlantılı yatırım fonlarındaki çıkar çatışması konusu akademik yazında detaylıca incelenmiştir. Son yıllardaki önemli gelişimi nedeniyle, Türk yatırım fonları hem düzenleyicilerin hem de yatırımcıların daha fazla dikkatini çekmeye başlamıştır. Türkiye’deki portföy yönetim şirketlerinin yönetmekte olduğu fonlarda bağlantılı oldukları şirketlerin hisse senedi ve özel sektör borçlanma araçlarını rakiplerine göre daha fazla taşıma eğilimi olup olmadığını inceledim. Ampirik bulgularıma göre hem özel sektör borçlanma araçları için hem de hisse senetleri için sistem genelinde böyle bir eğilim mevcuttur: sırasıyla 0.46% ve 3.80%. Bağlantılı yatırım fonlarında hisse fonları 4.12% ile en yüksek eğilime sahipken, özel sektör tahvillerinde para piyasası fonları 9.23% ile ön plana çıkmaktadır. Çalışmam, bu eğilimin fon tipi seviyesinde ve portföy yönetim şirketi tipi seviyesinde de detaylandırarak devam etmekte ve bağlantılı hisse senetlerinin ikincil piyasalarda aşırı satıldığı zamanlarda bunlarla bağlantılı yatırım fonlarının fiyat desteği verip vermediğinin analiziyle sonlanmaktadır. Ampirik sonuçlar genel piyasa koşulları veya bağlantılı hisse senedine özel kötü ikincil piyasa koşullarının daha fazla taşıma eğilimini etkilemediğini göstermektedir. Ancak, portföy yönetim şirketi özellikleri bu eğilimi etkilemektedir: bağlantılı hisse senetleri fazla taşıma eğilimine yerel sahiplik katkısı 0.41%, banka sahiplik katkısı 1.28% ve devlet sahiplik katkısı -1.41%. Bağlantılı özel sektör tahvilleri fazla taşıma eğiliminde ise yerel sahiplik önemini yitirmekte, devlet sahiplik katkısı -8.73% ve banka sahiplik katkısı 7.74% olmaktadır.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleDo Turkish asset management companies hold overweight positions in their parent companies' securities for the mutual funds under their management?en_US
dc.title.alternativeTürk portföy yönetim şirketleri, bağlantılı oldukları şirket menkul kıymetlerini yönetimleri altındaki yatırım fonlarında daha fazla taşıyorlar mı?
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorYalçın, Atakan
dc.contributor.committeeMemberYalçın, Atakan
dc.contributor.committeeMemberÖzsoy, Satı Mehmet
dc.contributor.committeeMemberAtılgan, Y.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsActive portfolio managementen_US
dc.subject.keywordsMutual fundsen_US
dc.subject.keywordsOrganizational conflicten_US
dc.contributor.ozugradstudentYıldız, Ahmet
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page