Show simple item record

dc.contributor.authorAkar, Kübra
dc.date.accessioned2019-11-15T10:21:18Z
dc.date.available2019-11-15T10:21:18Z
dc.date.issued2019-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6281
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb3781679?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Social Sciences, Department of Psychology, July 2019.
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the association between family of origin (FOO) functioning and couple relationship quality based on the concepts of Bowen’s family systems theory. The indirect effects of differentiation of self and attachment anxiety on this link were examined. In order to do so, one hundred seventy-three individuals (100 females and 73 males, ages 22-52) who were married for a minimum of 6 months to maximum of 15 years were recruited for the study. Participants completed the demographic form, Family of Origin Scale, Differentiation of Self Inventory-Revised, Dyadic Adjustment Scale and the anxiety subscale of Experiences in Close Relationships Scale. Indirect effects were assessed via bootstrapping sampling method in order to test the underlying mechanisms for the link between FOO functioning and couple relationship quality. Results provided considerable support for the relationships among the study variables and hypotheses. FOO functioning was found to be positively associated with couple relationship quality and differentiation of self, and negatively with attachment anxiety. In addition, couple relationship quality was positively associated with differentiation of self and negatively with attachment anxiety. Differentiation of self and attachment anxiety were found to have significant indirect effects on the link between FOO functioning and couple relationship quality. The findings are discussed in line with relevant literature as well as implications for clinical practices and future research.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Bowen’ın aile sistemi kuramına dayanarak kök aile fonksiyonelliği ve çift ilişki kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bağlanma kaygısı ve benliğin ayrımlaşmasının bu ilişkideki dolaylı etkisi incelenmiştir. Çalışmaya en az 6 ay-en fazla 15 yıldır evli olan 173 katılımcı (22-52 yaşları arasında 100 kadın ve73 erkek) dahil edilmiştir. Katılımcılar demografik bilgi formu, Kök Aile Ölçeği, Çift Uyum Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (kaygı alt ölçeği) ve Benliğin Ayrımlaşması Ölçeğini doldurmuşlardır. Kök aile fonksiyonelliği ve çift ilişki kalitesi arasındaki ilişkinin altında yatan olası mekanizmaları incelemek için bağlanma kaygısı ve benliğin ayrımlaşmasının dolaylı etkileri önyükleme örneklem yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar, çalışma değişkenleri arasındaki ilişkiyi ve çalışma hipotezlerini desteklemiştir. Kök aile fonksiyonelliği, çift ilişki kalitesi ve benliğin ayrımlaşması ile pozitif olarak ilişkili, bağlanma kaygısı ile negatif olarak ilişkili bulunmuştur. Ek olarak, çift ilişki kalitesi benliğin ayrımlaşması ile pozitif olarak ilişkili ve bağlanma kaygısı ile negatif olarak ilişkilidir. Benliğin ayrımlaşması ve bağlanma kaygısının kök aile fonksiyonelliği ve çift uyumu arasındaki ilişkideki dolaylı etkisi istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Bulgular alan yazın ışığında, klinik uygulamalar ve gelecekte yürütülebilecek araştırmalar açısından tartışılmıştır.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleThe role of differentation of self and attachment anxiety in the association between family of origin functioning and couple relationship qualityen_US
dc.title.alternativeBenliğin ayrımlaşması ve bağlanma kaygısının kök aile fonksiyonelliği ve çift ilişki kalitesi arasındaki ilişkideki rolü
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorKafescioğlu, Nilüfer
dc.contributor.committeeMemberKafescioğlu, Nilüfer
dc.contributor.committeeMemberSaydam, Senem Zeytinoğlu
dc.contributor.committeeMemberÇarkoğlu, A.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsFamily of origin functioningen_US
dc.subject.keywordsCouple relationship qualityen_US
dc.subject.keywordsDifferentiation of selfen_US
dc.subject.keywordsAttachment anxietyen_US
dc.contributor.ozugradstudentAkar, Kübra
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page