Show simple item record

dc.contributor.authorAksu, Hamza
dc.date.accessioned2019-11-06T13:16:15Z
dc.date.available2019-11-06T13:16:15Z
dc.date.issued2019-04-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6277
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb3781683?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Social Sciences, Department of Institute of Social Sciences Department of Private Law, April 2019.
dc.description.abstractSağlık hizmetleri hem devlet tarafından hem de özel sektör eliyle sunulan hizmetlerdir. Hekimler de bu doğrultuda kamu görevlisi yahut işçi olarak istihdam edilebilmektedirler. Kamu hastanesi personeli olan hekimlerin hukuki sorumluluğu idare hukuku alanında incelenir. Buna karşın özel hastane hekiminin hukuki sorumluluğunda hekim, hasta ve özel hastane arasındaki ilişkinin nasıl şekillendiğine göre farklı ihtimallerden bahsedilebilir. Buna göre genel olarak özel hastanelerin sorumluluğuna gidiliyor ise de hekimin de sorumlu olduğu haller mevcuttur. Hekimin tazminat sorumluluğunun gündeme geldiği yargılamalarda bu üçlü ilişkinin kendisine mahsus yönlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Yine bu yargılamalarda hem hekimin tıbbi yükümlülükleri hem de etik yükümlülükleri karar verilirken dikkate alınmalıdır. Böylece hasta ve hekim haklarının tam manada korunması mümkün olacaktır. Bu tezde sırasıyla hekim hastane ilişkisi, hasta hekim arasındaki ilişki ve nihayet özel hastanelerde istihdam edilen hekiminin hukuki sorumluluğuna değinilmiştir. Sonuç bölümünde ise mütevazı bir katkı sunmak amacıyla görüş ve önerilere yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractHealth services are provided by both the state and the private sector. Physicians can also be employed as public servants or workers. Legal responsibilities of physicians who are public hospital staff are examined in the field of administrative law. On the other hand, according to the legal responsibility of private hospital physicians, different possibilities can be mentioned according to how the relationship between physician, patient abd private hospital is shaped. Accordingly, private hospitals are generally responsible and also there are cases in which the physician is responsible. It is necessary to pay attention to the aspects of this triple relationship in cases for physicians liablity for compensation. Again, in these cases, both the physicians medical obligations and ethical obligations should be taken into account when deciding. Thus, it will be possible to protect patient and physician rights in full sense. In this thesis, the relationship between the physician hospital and the patient, the relationship between the patient and the physician and the legal resposibility of the physician employed in the private hospital were mentioned.In the conclusion part, opinions and suggestions are given to provide a modest contribution.
dc.language.isoturen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleÖzel hastane hekimlerinin tazminat sorumluluğuen_US
dc.title.alternativeCompemsation responsibility of private hospital physicians
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorCihan, Ali Hulki
dc.contributor.committeeMemberCihan, Ali Hulki
dc.contributor.committeeMemberTuzcuoğlu, Tuğçe
dc.contributor.committeeMemberBağcı, M.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsPrivate hospitalen_US
dc.subject.keywordsPrivate hospital physiciansen_US
dc.subject.keywordsLegal responsibility of private hospital physiciansen_US
dc.contributor.ozugradstudentAksu, Hamza
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page