Show simple item record

dc.contributor.authorKarabulut, Deniz Hazal
dc.date.accessioned2019-11-06T12:46:03Z
dc.date.available2019-11-06T12:46:03Z
dc.date.issued2019-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6275
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb3781685?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Social Sciences, Department of Psychology, August 2019.
dc.description.abstractA secure relationship between a caregiver and a child is one of the important predictors of positive developmental outcomes in childhood. Previous studies demonstrated that low socio-economic level, maternal mental health symptoms and maternal insensitivity were associated with the formation of insecure relationship (Teti, Gelfand, Messinger, & Isabella, 1995; Radke-Yarrow, 1991; Lyons-Ruth, Connell, Grunebaum, & Botein, 1990). Further, these studies depicted that poor maternal mental health when combined with low SES (Casady, Diener, Isabella, & Wright, 2001) can actually hinder maternal sensitivity and child’s secure attachment (Campell et al., 2004; Gedaly & Leerkes, 2016). However, so far, the relationship between maternal mental health, and maternal sensitivity and attachment security in early childhood has not be shown in a high-risk group such as low-SES. Therefore, this study aims to investigate maternal mental health symptomatology and sensitivity association with toddlers’ attachment security in a low-SES Turkish sample and whether the relationship between maternal mental health symptomatology and attachment security of toddlers mediated by the maternal sensitivity. The onehundred and forty-eight mothers (Mage=30.44 years, SD=4.7) and their toddlers between the age of 12 to 38 months old (Mage=23.18 months, SD=6.7) recruited for the study. In 2 to 3-hours home-visits, mothers’ relationships with their toddlers were video-recorded and then they filled out a pack of questionnaires including a demographic form, Brief Symptom Inventory (BSI). The mother-child dyads were coded independently by trained coders for Maternal Behavior Q-Sort (MBQS) and toddlers’ attachment security coded with Attachment Q-Sort (AQS). The correlation analysis showed that maternal mental health negatively, while maternal sensitivity was positively associated with toddlers’ attachment security and this relationship is remained significant in hierarchical regression analysis even after controlling for socioeconomic status. The results showed that maternal sensitivity did not significantly mediated the link between maternal mental health symptomatology and toddlers’ attachment security. The present study showed the impact of socioeconomic and maternal factors on toddlers’ attachment security in a disadvantaged group, which would facilitate for developing preventive interventions that specifically address maternal mental health directly for such high-risk groups.en_US
dc.description.abstractBakım veren ve çocuk arasındaki güvenli bağlanma ilişkisi, çocukluk dönemindeki olumlu gelişimin önemli belirleyicilerinden biridir. Önceki çalışmalar, düşük sosyo-ekonomik düzey, anne ruh sağlığı ve anne duyarsızlığının güvensiz bağlanma ile ilgili olduğunu göstermiştir (Teti, Gelfand, Messinger, & Isabella, 1995; Radke-Yarrow, 1991; Lyons-Ruth, Connell, Grunebaum, & Botein, 1990). Ayrıca bu çalışmalar, düşük anne ruh sağlığının ile düşük sosyo-ekonomik düzeyle (Casady, Diener, Isabella, & Wright, 2001) bir araya geldiğinde anne duyarlılığına ve çocuğun güvenli bağlanmasına mâni olabileceğini göstermiştir (Campell et al., 2004; Gedaly & Leerkes, 2016). Bununla birlikte, bugüne kadar, çalışmalar erken çocukluk dönemindeki bu faktörler ile bağlanma güvenliği arasındaki ilişkiyi tam olarak incelememiştir. Bu nedenle, bu çalışma, anne ruh sağlığı semptomları ve duyarlılığının, erken çocukluk dönemindeki çocukların bağlanma güvenliği ile olan ilişkisini düşük sosyo-ekonomik gelir düzeyindeki Türk örnekleminde incelemeyi ve anne duyarlılığının, anne ruh sağlığı semptomları ile bağlanma güvenliği arasındaki ilişkiye aracılık edip etmediğini araştırmayı amaçlamaktadır. 12-38 ay (Ort. = 23.18, S =6.7) arasında çocuğu olan 148 anne (Ort. = 30.44, SD = 4.7) araştırmaya alındı. Anne-çocuk çiftleri 2 ila 3 saat arasında eğitimli gözlemciler tarafından evlerinde ziyaret edildi ve tüm katılımcılar gözlem boyunca anne-çocuk davranışlarını kodlamak üzere kayıt altına alındı. Annelerin duyarlılığı Anne Davranışları Sınıflandırma Seti (ADSS) ile ve çocukların bağlanma güvenliği ise Bağlanma Davranışları Sınıflandırma Seti (BDSS) kodlanıldı. Annelerin ruh sağlığı semptomları Kısa Semptom Envanteri (KSE) ile ve demografik bilgeleri ise verilen anketlerle elde edildi. Sonuçlar, anne ruh sağlığı semptomları ve çocukların bağlanma güvenliğinin negatif olarak ilişkiliyken anne duyarlılığı ve bağlanma güvenliğinin pozitif olarak ilişkili olduğunu göstermiştir ve bu ilişki sosyo-ekonomik düzey ile kontrol edildiğinde dahi korunmuştur. Bununla birlikte, annelerin duyarlılığı, anne ruh sağlığı semptomları ve erken çocukluk dönemindeki çocukların bağlanma güvenliği arasındaki ilişkiye aracılık etmemiştir. Bu çalışma sosyoekonomik ve anneliğe ait faktörlerin küçük çocukların bağlanma güvenliği üzerindeki etkisini sosyal olarak dezavantajlı bir grupta göstermiştir ve özellikle bu gibi yüksek riskli gruplarda yapılan sınırlı önleyici müdahaleler geliştirmek için önemli bilgiler sağlamıştır.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleThe relationship between maternal psychological well-being, sensitivity and toddlers' observed attahment security in a socio-economic risk groupen_US
dc.title.alternativeSosyo-ekonomik risk grubu annelerinin ruh sağlığı, duyarlılığı ve 1-3 yaş arası çocuklarda gözlemlenen bağlanma güvenliğinin ilişkisi
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorArıkan, Gizem
dc.contributor.committeeMemberArıkan, Gizem
dc.contributor.committeeMemberAcar, İbrahim Hakkı
dc.contributor.committeeMemberHarma, M.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsSESen_US
dc.subject.keywordsMaternal mental health symptomatologyen_US
dc.subject.keywordsMaternal sensitivityen_US
dc.subject.keywordsAttachment securityen_US
dc.subject.keywordsToddlerhooden_US
dc.contributor.ozugradstudentKarabulut, Deniz Hazal
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page