Show simple item record

dc.contributor.authorOğuz, Murat Can
dc.date.accessioned2019-11-06T07:04:45Z
dc.date.available2019-11-06T07:04:45Z
dc.date.issued2019-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6270
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb3781690?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Social Sciences, Department of Design, Technology and Society, July 2019.
dc.description.abstractScience, Technology and Society (STS) is an interdisciplinary study field that focuses on the interwoven structure between science and technology in society. This study, using bibliometric word co-occurrence analysis and network visualization, looks to keyword network established around ethic keyword in this field. Data of scholarly articles are downloaded from Web of Science database, covering years 2000 – 2017. Graphs are generated with VosViewer and Gephi. Within four divisions of years (2000 to 2004, 2005 to 2009, 2010 to 2014 and 2015 to 2017) it is found that two major areas with dedicated journals play consistently significant role. Further study of those two approaches reveals that they have different method, coverage and structure and overlapping terms. It concludes that ethics discussion is a central but rare topic in STS studies and diverse approaches exist. Varying forms of ethics terminology are to be found. There are some central established discussions with strong links, but plurality and variations are the most significant attribute of the network.en_US
dc.description.abstractBilim, Teknoloji ve Toplum (BTT) toplumda bilim ve teknolojinin içiçe örülmüş yapısına odaklanan disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Bu çalışma bibliometrik kelime birlikteliklerinin analizi ve ağ görselleştirmesi ile bu alanda etik anahtar kelimesinin çevresinde kurulmuş anahtar kelimeler ağını inceler. Akademik makalelerin verileri 2000-2017 yıllarını kapsayarak Web of Science veri tabanından indirilmiştir. Grafikler VosViewer ve Gephi ile üretilmiştir. Yılların bölündüğü dört grup içerisinde (2000-2004, 2005-2009, 2010-2014 ve 2015-2017), ilişkili dergilerde iki temel alanın sürekli olarak önemli bir rol oynadığı bulunmuştur. Bu iki yaklaşımın daha detaylı araştırılması farklı yöntemler, kapsamlar, yapılar ve örtüşen terimlerin olduğunu ortaya çıkarır. Bu etik tartışmasının BTT içerisinde önemli ancak nadir gözüken bir başlık olduğu ve farklı yaklaşımlar içermesi ile sonuçlanır. Etik terminolojisinin farklı formları bulunmuştur. Güçlü bağlantıları olan merkezi tartışmalar vardır ancak ağın büyük çoğunluğunda çoğulluk belirgindir.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleEthics in STS: a bibliometric exploratory studyen_US
dc.title.alternativeBTT için etik: bir bibliyometrik araştırma çalışması.
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorİlhan, Ali Oğulcan
dc.contributor.committeeMemberİlhan, Ali Oğulcan
dc.contributor.committeeMemberKöksal, Ayşe Hazar
dc.contributor.committeeMemberTimur, Ş.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsEthicsen_US
dc.subject.keywordsScience and technology studiesen_US
dc.subject.keywordsScience technology and societyen_US
dc.subject.keywordsBibliometricsen_US
dc.subject.keywordsCo-word analysisen_US
dc.subject.keywordsNetwork visualizationen_US
dc.contributor.ozugradstudentOğuz, Murat Can
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page