Show simple item record

dc.contributor.authorBingöl, Birce
dc.date.accessioned2019-11-06T06:32:54Z
dc.date.available2019-11-06T06:32:54Z
dc.date.issued2019-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6269
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb3781673?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Social Sciences, Department of Psychology, August 2019.
dc.description.abstractThe aim of the current study is to investigate the role of common factors specific to CFT in the pivotal moments of CFT sessions. Participants of the study are 10 practicing couple and family therapists from Ozyegin University CFT master’s program and their 13 clients. The researcher conducted interviews with therapists and clients after the first three sessions. Thirty-five interview was conducted and analyzed with Grounded Theory Methodology. Findings showed that clients reported more pivotal moments in the second session and third session compared to first session. In addition, clients and therapists reporting of pivotal moments are matching, however therapists report more pivotal moments for the same session compared to their clients. The findings of the study will inform researchers and therapists regarding in session experiences of pivotal moments which are considered to be associated with clients’ change mechanism in relational/systemic therapy. In addition, the current study possesses clinical implications in terms of guiding clinicians work in understanding how pivotal moments occur.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı çift ve aile terapisine özgü ortak faktörlerin seanslarda deneyimlenen önemli anlardaki rolünü incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Merkezi'nde stajlarını yapmakta olan 10 yüksek lisans öğrencisi ve 13 danışan oluşturmaktadır. Katılımcılar ile birinci, ikinci ve üçüncü seansları sonrası toplamda 35 görüşme yürütülmüş ve bu görüşmeler Temellendirilmiş Kuram yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular, seans içinde önemli an deneyimlerinin terapistin yaklaşımı, terapistin danışanın problemdeki rolünü sorgulaması ve diğer aile üyelerinin gelişimine tanık olma ile ilintili olduğunu ortaya koymuştur. Önemli an deneyimlemenin sonucunda umut, rahatlama, üzüntü ve perspektif değişimi olduğu bulunmuştur. Bu araştırmanın sonuçları, danışanların ilişkisel/sistemik terapide değişim mekanizması ile ilintili olduğu düşünülen seans içi deneyimleri hakkında araştırmacıları bilgilendirecek, terapistler için ise danışanları ile çalışmalarında yol gösterici olacaktır.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleThe role of common factors in pivotal moments in couple and family therapyen_US
dc.title.alternativeOrtak değişim mekanizmalarının çift ve aile terapisi seanslarında deneyimlenen önemli anlardaki rolü
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorAydın, Nilüfer Kafescioğlu
dc.contributor.committeeMemberAydın, Nilüfer Kafescioğlu
dc.contributor.committeeMemberSaydam, Fehime Senem Zeytinoğlu
dc.contributor.committeeMemberSöylemez, Y. A.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsPivotal momentsen_US
dc.subject.keywordsCommon factorsen_US
dc.subject.keywordsCouple and family therapyen_US
dc.contributor.ozugradstudentBingöl, Birce
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page