Show simple item record

dc.contributor.authorGarip, Hatiye
dc.date.accessioned2019-03-12T06:44:15Z
dc.date.available2019-03-12T06:44:15Z
dc.date.issued2019-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6201
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb3099186?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Social Sciences, Department of Design, Technology and Society, January 2019.
dc.description.abstractThis study examines the representation of disability in pre-school children’s fiction picture books. It aims to investigate and identify the characteristics of how disability is represented in order to raise awareness about the issues surrounding the depiction of disability and in this way, help to make picture books more inclusive. Additionally, the goal of the study is to inspire and motivate illustrators to change current misrepresentation or non-representation of disability and diversity in picture books. The focus of this thesis is on the children’s picture books published in Turkey in the last decade, which belong to local and foreign authors. This thesis uses qualitative analysis as a method. It examines a total of 52 picture books in detail via 40 different codes. The results show that there is an increase and improvement in the representation of disability in picture books published in the last decade. However, the analyzed picture books usually use disability as a theme, they have stereotypical approach to the types of disabilities and aim to present information about the type of disability rather than a story. Furthermore, the disabled characters are mostly main characters and they are generally children. This study emphasizes that picture books need to be more inclusive and equitable as they are influential educational instruments for children.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, okul öncesi çocuklar için resimli hikaye kitaplarında engellilik temsilini incelemektedir. Engellilik tasvirini çevreleyen konular hakkında farkındalığı artırmak için engelliliğin nasıl temsil edildiğinin araştırılmasını, tanımlanmasını ve böylelikle, resimli kitapların daha kapsayıcı hale getirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak, çalışmanın gayesi, resimli kitaplarda engelliliğin mevcut yanlış temsili veya (tamamen) temsil edilmemesi durumunu değiştirmek için illüstratörlere ilham vermek ve motive etmektir. Bu tezin odak noktası, son on yılda Türkiye'de yayımlanan yerli ve yabancı yazarlara ait resimli çocuk kitaplarıdır. Metot olarak nitel analiz kullanılmıştır. Toplam 52 resimli kitap, 40 farklı kodla ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, son on yılda yayımlanan resimli kitaplarda engelliliğin temsilinde bir artış ve gelişme yaşandığı görülmektedir. Bununla birlikte, analiz edilen resimli kitaplar engelliliği genellikle bir tema olarak kullanmakta olup, engellilik tiplerine klişeleşmiş yaklaşıma sahiptir ve bir hikâye yerine engellilik tipi hakkında bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, engelli karakterler çoğunlukla ana karakterlerdir ve genellikle çocukturlar. Bu çalışma, resimli kitapların, çocuklar için etkisi yüksek bir öğrenim aracı olmaları nedeniyle daha kapsayıcı ve eşit olmasının gerekliliğini vurgulamaktadır.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleRepresentation of the unrepresented: disability in children's picture booksen_US
dc.title.alternativeTemsil edilmeyenin temsili: resimli çocuk kitaplarında engellilik
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorÖzkal, Özlem
dc.contributor.committeeMemberÖzkal, Özlem
dc.contributor.committeeMemberİlhan, Ali Oğulcan
dc.contributor.committeeMemberNoyan, N. E.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsIllustrated booksen_US
dc.subject.keywordsIllustrated children booksen_US
dc.subject.keywordsChildren's literatureen_US
dc.subject.keywordsVisual designen_US
dc.subject.keywordsVisual representationen_US
dc.subject.keywordsDisabled childrenen_US
dc.subject.keywordsDisabled personsen_US
dc.subject.keywordsIllustrationen_US
dc.subject.keywordsGraphic artsen_US
dc.subject.keywordsGraphic designen_US
dc.contributor.ozugradstudentGarip, Hatiye
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page