Show simple item record

dc.contributor.authorOkçuoğlu, Serkan
dc.date.accessioned2018-12-18T12:44:27Z
dc.date.available2018-12-18T12:44:27Z
dc.date.issued2018-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6093
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb2868915?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Sciences and Engineering, Department of Industrial Engineering, April 2018.
dc.description.abstractInjection moulding, which is considered to be one of the most efficient plastic raw material processing methods in plastic industry regarding to its high production rate when manufacturing parts with complex geometries are taken into account. Warpage, shrinkage, flashing and sink marks can be described as quality characteristics for plastic injection moulding products which are greatly depended on injection moulding parameters.The aim of this study is to investigate the warpage behavior of an injection moulding product made from plastic raw material and improve this quality characteristic by optimizing the injection moulding parameters by using Taguchi methodology and robust optimization approach. For Taguchi methodology, effects of different levels of the selected injection parameters on the warpage behavior is investigated by selecting a suitable orthogonal array, calculating signal to noise ratios and making analysis of variance; 13 different injection parameters with 3 different levels are taken into consideration. By using this information significance and the percentage contribution of each factor is calculated. In order to investigate the parameters' effect more precisely, regression analysis is done and mathematical model for warpage behavior is defined. By using Cplex solver, several different settings are investigated considering the warpage values as well as total cycle time for the process. After determining these settings, several samples are produced in compliance with the results found in this paper in order to observe the improvement in the warpage quality characteristic.en_US
dc.description.abstractEnjeksiyon kalıplama, karmaşık geometrili parçaların imalatında yüksek üretim oranına sahip olması nedeniyle plastik endüstrisinde en verimli üretim yöntemlerinden biri olarak görülmektedir. Sehim, çekme, çapaklanma ve çöküntü izleri, enjeksiyon makine ayar parametrelerine büyük ölçüde bağlıdır ve plastik enjeksiyon ürünleri için kalite özellikleri olarak tanımlanır.Bu çalışmanın amacı plastik hammadden yapılan bir enjeksiyon kalıplama ürününün sehim davranışını araştırmak ve bu kalite parametresini enjeksiyon makine parametrelerini Taguchi metodolojisini ve gürbüz optimizasyon yaklaşımını kullanarak optimize ederek iyileştirmektir. 3 farklı seviye ile 13 farklı enjeksiyon parametresi göz önüne alınmıştır. Taguchi metodolojisi için; seçilen enjeksiyon parametrelerinin farklı düzeylerinin sehim davranışı üzerindeki etkileri uygun bir dikey sıralama seçilerek, sinyal - gürültü oranları hesaplanarak ve varyans analizi yapılarak incelenmiştir. Bu bilgiler kullanılarak her bir faktörün yüzdesel katkısı ve önemi hesaplanmıştır. İncelenmekte olan parametrelerin etkilerinin daha derinlemesine araştırılması amacı ile regresyon analizi yapılmış ve sonrasında sehim özelliğinin matematiksel modeli bulunmuştur.Cplex programı kullanılarak değişik sehim ve çevrim süresi değerleri için farklı ayarlar bulunmuştur. Bulunan ayarlara göre baskı alınarak bu çalışma sonunda bulunan sonuçlar ile karşılaştırılmış ve sehim özelliğindeki iyileşme gözlenmiştir.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleMinimizing warpage using taguchian methodology and robust optimizationen_US
dc.title.alternativeTaguchi ve gürbüz optimizasyon tekniği ile sehimin minimize edilmesi
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorYanıkoğlu, İhsan
dc.contributor.advisorAlbey, Erinç
dc.contributor.committeeMemberYanıkoğlu, İhsan
dc.contributor.committeeMemberAlbey, Erinç
dc.contributor.committeeMemberGünneç, Dilek
dc.contributor.committeeMemberTeksan, Zehra Melis
dc.contributor.committeeMemberMoğulkoç, H. T.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsIndustrial and Industrial Engineeringen_US
dc.contributor.ozugradstudentOkçuoğlu, Serkan
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page