Show simple item record

dc.contributor.authorLekpek, Senad
dc.date.accessioned2018-07-27T05:28:30Z
dc.date.available2018-07-27T05:28:30Z
dc.date.issued2016-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/5875
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb2648543?lang=eng
dc.descriptionThesis (Ph.D.)--Özyeğin University, Graduate School of Business, Department of Business, December 2016.
dc.description.abstractThe first chapter of this thesis analyzes return comovements phenomena known as correlation asymmetry. The phenomena has its two manifests: asymmetric correlations, referring to stock return correlations being higher during downside movements than during upside movements, and counter-cyclical correlations, referring to correlations being higher during recessions than during boom periods. We show that, unlike the asymmetric correlations, the counter-cyclical correlations are driven by the counter-cyclical market volatility. This finding has important implications for understanding the correlation risk as well as modeling correlation asymmetry. The next two chapters investigate the turn-of-the-month (ToM) effect, a pattern of high returns around month-ends: the second chapter examines the presence of the effect in the G7 equity markets, while the last chapter focuses on the ToM effect in the Turkish market. We show that the ToM effect is statistically and economically significant in all G7 equity markets over 1998-2015, and in the Turkish equity market over 1988-2015. The effect is stronger following months with (a) significant information inflow and (b) above average market return. We find that the effect strengthens in the U.S. and Canada and weakens in the U.K, Germany, France, Italy, and Japan in the latter half of the sample. The effect also gains importance in the Turkish equity market over the later subsamples. Estimating an e-GARCH model with daily index returns, we link the ToM effect to a decline in expected volatility in the days leading up to month-turns. These findings provide support for the information-risk hypothesis wherein the resolution of uncertainty towards reporting deadlines leads to a reduction in expected risk premiums, sending equity valuations up.en_US
dc.description.abstractBu tezin ilk bölümünde finansal getirilerin eş hareketliliklerinde (comovement) gözlemlenen ve korelasyon asimetrisi olarak bilinen olgu incelenmektedir. Bu olgu iki şekilde karşımıza çıkmaktadır: İlki, finansal piyasaların aşağı yönlü hareketlerinde (ayı piyasaları) gözlemlenen korelasyonun yukarı yönlü hareketler boyunca olana göre daha yüksek olması iken ikincisi ise ekonomik durgunluk dönemlerindeki korelasyonların ekonominin büyüdüğü dönemlere göre daha yüksek olmasıdır. Bu çalışmada, benzer olarak düşünülebilecek bu iki olgunun sebeplerinin ve sonuçlarının önemli derecede farklı oldukları gösterilmektedir. İş çevrimleri üzerinden incelenen ve ekonomik durgunluk dönemlerinde gözlemlenen yüksek korelasyon tamamen yüksek oynaklığın bir sonucudur. Ayı piyasalarında gözlemlenen korelasyonun boğa piyasalarındakinden yüksek olması ise oynaklık ile açıklanamamaktadır. Bu iki olgunun refah etkileri karşılaştırıldığında ise boğa ve ayı piyasalarında gözlemlenen korelasyonlar farklılıklarının olumsuz etkilerinin daha kuvvetli olduğu gösterilmektedir. Tezin son iki bölümü ay sonlarında gözlemlenen yüksek getiriler olarak tanımlanan ay dönümü etkisini konu alır: ikinci bölüm G7 ülke piyasalarında ay dönümü etkisini incelerken, son bölüm Türkiye hisse senedi piyasasına odaklanır. Bu bölümlerdeki analizler, ay dönümü etkisinin 1998-2015 yılları arasında G7 hisse senedi piyasalarında ve 1988-2015 yılları arasında Türkiye hisse senedi piyasasında istatistiksel ve ekonomik açıdan önemli olduğunu göstermektedir. Bu etki (a) önemli miktarda bilgi girişi ve (b) ortalamanın üzerinde piyasa getirisi olan aylarda daha güçlüdür. Etkinin, örneklemin ikinci yarısında ABD ve Kanada'da güçlendiği, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya'da zayıfladığı, Türkiye'de ise alt-örneklem güncelleştikçe önem kazandığı tespit edilmiştir. Son olarak, günlük endeks getirileri ile bir e-GARCH modeli tahmin edilerek, ay dönümü etkisi bu periyodun etrafındaki günlerde getiri oynaklık beklentilerinin gerilemesi ile ilişkilendirildi. Bu bulgular, piyasadaki belirsizliğin mali raporlama tarihleri etrafında çözümlenerek daha düşük risk primleri ve yüksek hisse senedi değerlemelerine yol açtığı bilgi riski hipotezini desteklemektedir.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleThree essays on the behavior of equity market returnsen_US
dc.title.alternativeHisse senedi piyasasi getirilerinin davranışı üzerine üç makale
dc.typePhD dissertationen_US
dc.contributor.advisorKayaçetin, Nuri Volkan
dc.contributor.advisorÖzsoy, Satı Mehmet
dc.contributor.committeeMemberKayaçetin, Nuri Volkan
dc.contributor.committeeMemberÖzsoy, Satı Mehmet
dc.contributor.committeeMemberYalçın, Atakan
dc.contributor.committeeMemberAtılgan, Y.
dc.contributor.committeeMemberDemirtaş, Ö.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsFinanceen_US
dc.contributor.ozugradstudentLekpek, Senad
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional PhD Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • PhD Dissertations
    This Collection covers PhD Dissertations produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page