Show simple item record

dc.contributor.authorİncialan, Ömer
dc.date.accessioned2018-07-25T12:57:26Z
dc.date.available2018-07-25T12:57:26Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/5866
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb2123259?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Institute of Administration, Department of Financial Engineering and risk management, March 2017.
dc.description.abstractDiversification has been a major topic in the academic literature for a very long time. Controversial results have been found by different researchers in different contexts. To investigate the issue for the Turkish real estate market, I focus on the Turkish REITs. I collect and set up a data set of annual property portfolios of REITs and create portfolio diversification measures. To be able to assess the impact of diversification of REITs in Turkey on their operational performance, I evaluate the relationship in two dimensions. Property type diversification and regional diversification will be my trivets to build this study on. In terms of geographic diversification, I specifically concentrate on an Istanbul vs non-Istanbul focus. I find that there is a positive contribution of İstanbul-focused portfolio investments and property type focus. In the end, I suggest policy implications.en_US
dc.description.abstractÇeşitlendirme akademik dünya tarafından çokça tartışılan bir konu olagelmiştir. Farklı alanlarda farklı dönemlerde yapılan çalışmalar sonucunda birbirinden farklı sonuçlar bulunmuştur. Konuyu Türkiye Gayrimenkul Pazarı açısından araştırmak adına Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına odaklandım. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları tarafından her yıl paylaşılan Gayrimenkul Değerleme Raporlarından yola çıkarak detaylı bir yıllık GYO Portföyleri veri seti oluşturdum. Bu veri setinden yola çıkarak portföy çeşitlendirme ölçütleri geliştirdim. Çeşitliliğin Türk GYO'larının operasyonel performansına olan potansiyel etkisini saptayabilmek için çeşitliliği iki açıdan ele aldım: Taşınmaz türü çeşitliliği ve bölgesel çeşitlilik. Taşınmaz türü çeşitliliğinde Konut, Ofis, AVM gibi gayrimenkul türlerini ele alırken, bölgesel çeşitlilik kapsamında İstanbul içi yatırımlar – İstanbul dışı yatırımlar karşılaştırması gerçekleştirdim. Çalışmamın sonucunda, taşınmaz tipi açısından tek bir taşınmaz tipine odaklanmak ve İstanbul içi yatırımlara odaklanmanın operasyonel performanslara olumlu yansıdığını buldum.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleIs there a relationship between portfolio diversification of Turkish reits and their operational performances?en_US
dc.title.alternativeTürk gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföy çeşitliliği ve operasyonel performansları arasında bir ilişki var mıdır?
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorYönder, Erkan
dc.contributor.committeeMemberYönder, Erkan
dc.contributor.committeeMemberÖzsoy, Satı Mehmet
dc.contributor.committeeMemberŞimşir, Şerif Aziz
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsBusiness Administrationen_US
dc.contributor.ozugradstudentİncialan, Ömer
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page