Show simple item record

dc.contributor.authorÇal, Murat
dc.date.accessioned2018-07-23T12:32:27Z
dc.date.available2018-07-23T12:32:27Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/5845
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb2123200?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Sciences and Engineering, Department of Industrial Engineering, June 2017.
dc.description.abstractPhotographing a large area in an instant is only made possible by satellites. Satellites are able to help reducing the time required for the photographing/monitoring process, however, satellite images are not available all the time, and even if they exist, they are not easy to evaluate for decision makers. So decision makers use surveillance drones, also called unmanned aerial vehicles to take photos of the predefined region. Given a set of nodes defining an area, each node should be monitored and analyzed. In that sense, the problem may be defined as a variant of Traveling Salesman Problem. It is not practical, however, just to go to every node and take a shot. Instead, one can make use of the concept of relative heights, meaning if there is a node in a higher or more appropriate position than that of another node, drones can go to that higher positioned node, take a photo and are able to monitor the other node that is 'seen' by the current node. In this study, we provide a mathematical model for this modified TSP, in which we should cover all the nodes either by photographing or physical visits and minimize the total travel cost. Then, we provide a greedy heuristic to find solutions and compare the values with optimal solutions as well as lower bounds to evaluate performance. We observe that in low photo costs, our algorithm may provide solutions within 1% of the solutions or lower bounds on hand, and in high photo costs the algorithm is still able to provide good solutions up to 5-10% of the solutions or lower bounds on hand.en_US
dc.description.abstractBüyük bir alanı anında fotoğraflayabilmek yalnızca uydular tarafından mümkündür. Uydular, fotoğraf/izleme süreci için gerekli zamanı azaltmaya yardımcı olabilir, ancak uydu görüntüleri her zaman mevcut değildir ve bu görüntüler mevcut olsa dahi karar vericiler için değerlendirilmesi kolay değildir. Bu sebeple karar vericiler, önceden tanımlanmış bölgenin fotoğraflarını çekmek için insansız hava araçları da denilen gözetim uçakları kullanmaktadır. Bir alanı tanımlayan bir düğüm kümesi (ağ) göz önüne alındığında, her düğüm izlenmeli ve analiz edilmelidir. Bu anlamda sorun, Gezgin Satıcı Problemi olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, her düğüme gitmek ve fotoğraf çekmek pratik değildir. Bunun yerine göreceli yükseklik kavramından yararlanılabilir, yani başka bir düğümden daha yüksek ya da daha uygun bir konumda bir düğüm varsa, dronlar daha yüksek konumlandırılmış düğüme gidebilir, bir fotoğraf çekebilir ve mevcut düğüm tarafından görülen diğer düğümleri otomatik olarak izlemiş olur. Bu çalışmada, yukarıdaki gibi modifiye edilmiş Gezgin Satıcı Problemi (MGSP) için, hepsi ziyaret edilmeksizin tüm düğümleri kapsayan ve toplam seyahat masrafı ile fotoğraf çekme maliyetini minimize eden bir matematiksel model sunulmaktadır. Ardından, çözüm bulmak için sezgisel bir yöntem önerilmekte ve performansı değerlendirmek için sezgisel tarafından bulunan değerler optimum çözümlerle ve alt sınır çözümleri ile karşılaştırılmaktadır. Düşük fotoğraf maliyeti olan durumlarda algoritmanın optimum çözümün ve alt sınır değerlerinin %1 fazlasına kadar iyi sonuçlar verdiği, yüksek maliyetli durumlarda ise nodlar arası görsel erişime bağlı olarak optimum çözümün veya alt sınır değerlerinin %5-10 fazlasına kadar sonuçlar üretebildiği görülmektedir.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleSolving a modified TSP problem by a greedy heuristic for cost minimizationen_US
dc.title.alternativeModifiye bir gezgin satıcı problemi için açgözlü bir sezgisel ile maliyet minimizasyonu
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorEkici, Ali
dc.contributor.committeeMemberEkici, Ali
dc.contributor.committeeMemberEldemir, F.
dc.contributor.committeeMemberKayış, Enis
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsIndustrial and Industrial Engineeringen_US
dc.subject.keywordsModified traveling salesman problem (TSP)en_US
dc.subject.keywordsHeuristicsen_US
dc.subject.keywordsNetwork optimizationen_US
dc.subject.keywordsOR applicationsen_US
dc.contributor.ozugradstudentÇal, Murat
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page