Show simple item record

dc.contributor.authorSarfjoo, Seyyed Saeed
dc.date.accessioned2018-07-10T05:50:39Z
dc.date.available2018-07-10T05:50:39Z
dc.date.issued2017-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/5836
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb2123208?lang=eng
dc.descriptionThesis (Ph.D.)--Özyeğin University, Graduate School of Sciences and Engineering, Department of Computer Science, August 2017.
dc.description.abstractThesis abstract: Cross-lingual speaker adaptation for speech synthesis has many applications, such as use in speech-to-speech translation systems. Here, we focus on cross-lingual adaptation for statistical speech synthesis systems using limited adaptation data. We propose new methods on HMM-based and DNN-based speech synthesis. To that end, for HMM-based speech synthesis we propose two eigenvoice adaptation approaches exploiting a bilingual Turkish-English speech database that we collected. In one approach, eigenvoice weights extracted using Turkish adaptation data and Turkish voice models are transformed into the eigenvoice weights for the English voice models using linear regression. Weighting the samples depending on the distance of reference speakers to target speakers during linear regression was found to improve the performance. Moreover, importance weighting the elements of the eigenvectors during regression further improved the performance. The second approach proposed here is speaker-specific state-mapping which performed signicantly better than the baseline state-mapping algorithm both in objective and subjective tests. Performance of the proposed state mapping algorithm was further improved when it was used with the intra-lingual eigenvoice approach instead of the linear-regression based algorithms used in the baseline system. We propose new unsupervised adaptation method for DNN-based speech synthesis. In this method, using sequence of acoustic features from target speaker, we estimate continuous linguistic features for unlabeled data. Based on objective and subjective experiments, adapted model outperformed the gender-dependent average voice models in terms of quality and similarity.en_US
dc.description.abstractSes sentezi için çapraz-dilli konuşmacıya uyarlanma, sesten sese çeviri sistemleri gibi birçok kullanım alanına sahiptir. Bu tezde, sınırlı uyarlama verilerini kullanan istatistiksel konuşma sentezi sistemleri için çapraz-dilli uyarlamaya odaklanılmış ve HMM-/DNN-tabanlı konuşma sentezinde yeni yöntemler önerilmiştir. Bu amaçla, topladığımız iki dilli bir Türkçe-İngilizce konuşma veritabanını kullanarak HMM-tabanlı konuşma sentezi için, iki özses uyarlama yaklaşımı önermekteyiz. Bir yaklaşımda, Türkçe uyarlama verileri ve Türkçe ses modeli kullanılarak çıkarılan özses ağırlıkları doğrusal bağlanım kullanılarak İngilizce ses modelleri için özses ağırlıklarına dönüştürülmüştür. Doğrusal bağlanım esnasında referans konuşmacıların hedef konuşmacılara olan mesafesine bağlı olarak örneklerin ağırlıklandırılmasının performansı arttırdığı gözlemlenmiştir. Dahası, bağlanım sırasında özvektörlerin elemanlarının önem ağırlıklandırılması performansı daha da geliştirmiştir. Burada önerilen ikinci yaklaşım temel sistem olan durumharitalama algoritmasından hem nesnel hem de öznel testlerde daha iyi performans gösteren konuşmacıya özel durumharitalamasıdır. Temel sistemde kullanılan doğrusal bağlanım temelli algoritmalar yerine dil içi öz ses yaklaşımı ile birlikte kullanıldığında, önerilen durumharitası algoritmasının performansı daha da artmıştır. Hızlı uyarlanma yöntemlerinin yanında, çapraz-dilli, DNN-tabanlı konuşma sentezi için bir güdümsüz uyarlama yöntemi önerilmiştir. Bu yöntemde, hedef konuşmacının akustik özellik dizisi kullanılarak, etiketlenmemiş veriler için sürekli dil özellikleri tahmin edilmiştir. Hem nesnel hem de öznel deney sonuçlarında, uyarlanan modelin cinsiyete bağlı ortalama ses modellerini kalite ve benzerlik açısından geçtiği gözlenmiştir.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleUsing eigenvoices and nearest-neighbours in HMM-based cross-lingual speaker adaptation with limited dataen_US
dc.title.alternativeSınırlı veriyle HMM tabanlı çapraz-dil konuşmacı uyarlamasında özses ve en yakın komşu kullanımı
dc.typePhD dissertationen_US
dc.contributor.advisorDemiroğlu, Cenk
dc.contributor.committeeMemberDemiroğlu, Cenk
dc.contributor.committeeMemberŞensoy, Murat
dc.contributor.committeeMemberUğurdağ, Hasan Fatih
dc.contributor.committeeMemberSaraçlar, M.
dc.contributor.committeeMemberGüz, Ü.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsText to speechen_US
dc.subject.keywordsAdaptation
dc.subject.keywordsCross-lingual adaptation
dc.subject.keywordsHMM-based speech synthesis
dc.contributor.ozugradstudentSarfjoo, Seyyed Saeed
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional PhD Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • PhD Dissertations
    This Collection covers PhD Dissertations produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page