Show simple item record

dc.contributor.authorGüngör, Beyza Şat
dc.contributor.authorÇulha Ozangüç, K.
dc.date.accessioned2017-12-13T08:05:10Z
dc.date.available2017-12-13T08:05:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0535-8418en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/5740
dc.identifier.urihttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/jffiu/article/view/5000133079
dc.description.abstractPlant materials have the ability to lead the people’s functional use purposes with their visual characteristics. In this study, we examined whether the functional use follows the plant materials’ visual characteristics like a big size tree’s shade use. As visual characteristics of the plants; size, texture, color, and planting design basics are considered. Six urban green spaces determined for this experimental field study in the center of Kırklareli Province, and then a site survey implemented to determine apparent visual characteristics of the plants and matched functional uses with their visual characteristics. Five functional use types determined according to the visual plant characteristics (sitting and resting, pedestrian transition, meeting point, walking and recreational uses). Best representing four photos of each green space’s plant materials are used in photo questionnaires. 89 photo questionnaires were conducted. Five functional use type options indicated in the questionnaire for each green space and one of the options were coinciding with the visual plant characteristics of that green space according to the site survey results. For the analyses of questionnaires; SPSS 17 statistical packages were used. As result; the hypothesis was confirmed by coinciding statistical analyses results with the site survey results.en_US
dc.description.abstractBitkiler görsel özellikleri ile insanların yeşil alan kullanımlarını etkilemektedirler. Çalışma kapsamında; bitkisel materyalin görsel karakteristikleriyle insanların algısını ve dolayısı ile yeşil alan kullanımlarını etkiledikleri hipotezi araştırılmıştır. Büyük bir ağacın gölge amaçlı kullanılması buna örnektir. Bitkilerin görsel karakteristikleri kapsamında; büyüklük, doku, biçim, renk özellikleri yanı sıra bitkisel tasarımı açısından özellikleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle bir saha çalışması gerçekleştirilmiş ve Kırklareli şehir merkezinde nispeten yoğun kullanıldığı tespit edilen altı açık yeşil alanın bitkisel materyallerinin görsel karakteristikleri ve bitkisel tasarım özellikleri incelenmiştir. Saha çalışmasında açık yeşil alanların bitkisel tasarım özellikleri ile uyumlu beş kullanım tipi tespit edilmiştir. Tespit edilen 5 kullanım tipinin (oturma ve dinlenme, buluşma noktası, yürüyüş ve gezinme, geçiş alanı ve rekreasyonel kullanım); foto-anket metodu ile belirlenen 6 parkı ziyaret eden katılımcılar tarafından doğrulaması gerçekleştirilmiştir. Yeşil alanların bitkisel karakteristiklerini en iyi temsil eden 4 fotoğraf katılımcılara gösterilmiş ve kullanım biçimleri çoktan seçmeli sorular olarak yöneltilmiştir. Seçeneklerden biri saha çalışmasında o park alanındaki bitkilerin görsel karakteristiği ile örtüşen kullanım tipini içermektedir. Toplamda katılımcılar ile 89 anket yapılmıştır. Anket sonuçları, 6 açık yeşil alan için saha çalışmasında tespit edilen fonksiyonel kullanımlar ile katılımcı cevaplarının birebir uyuştuğunu göstermektedir. Analizler SPSS 17 istatistik paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIstanbul University Faculty of Forestryen_US
dc.relation.ispartofJournal of the Faculty of Forestry Istanbul University
dc.rightsopenAccess
dc.titleLeading effect of visual plant characteristics for functional uses of green spacesen_US
dc.title.alternativeBitkilerin görsel karakteristiklerinin yeşil alan kullanımlarını yönlendirici etkisi
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0003-2579-8349 & YÖK ID 29395) Güngör, Beyza
dc.contributor.ozuauthorGüngör, Beyza Şat
dc.identifier.volume66en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage379en_US
dc.identifier.endpage390en_US
dc.identifier.wosWOS:000410445200003
dc.subject.keywordsGreen spacesen_US
dc.subject.keywordsKırklarelien_US
dc.subject.keywordsPhoto questionnaireen_US
dc.subject.keywordsVisual plant characteristicsen_US
dc.subject.keywordsPlanting designen_US
dc.subject.keywordsYeşil alanlaren_US
dc.subject.keywordsFoto-anketen_US
dc.subject.keywordsBitkilerin görsel karakteristiklerien_US
dc.subject.keywordsBitkisel tasarımen_US
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryArticle - International Refereed Journal - Institutional Academic Staff


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page