Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Muhammet Selim
dc.contributor.authorGemici, Ö. F.
dc.contributor.authorUysal, Murat
dc.date.accessioned2017-10-25T13:24:14Z
dc.date.available2017-10-25T13:24:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-1-5090-6494-6
dc.identifier.issn2165-0608
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/5698
dc.identifier.urihttp://ieeexplore.ieee.org/document/7960526/
dc.descriptionDue to copyright restrictions, the access to the full text of this article is only available via subscription.
dc.description.abstractBu çalışmada, görünür ışıkla haberleşme (VLC) ağları için genetik algoritma (GA) temelli kaynak atama tekniği önerilmiştir. Optik VLC agı mevcut aydınlatma altyapısının kullanıldığı iç mekanlarda çok küçük boyutlu hücrelerden oluşur. Sistem kapasitesini artırmak ve kaynakları kullanıcılar arasında daha adaletli bir şekilde dağıtmak için VLC ağlarında etkili kaynak atama mekanizmalarına gerek vardır. Bu nedenle, bu çalışmada GA temelli kaynak atama tekniği önerilerek toplam kanal kapasitesini maksimize etme amaçlanmıştır. Önerilen kaynak atama algoritması Round Robin ve Best CQI algoritmalarına göre sistem kapasitesini arttırma açısından daha iyi sonuçlar vermiştir.en_US
dc.description.abstractIn this paper, we present a genetic algorithm (GA) based resource allocation technique for indoor optical visible light communication (VLC) networks. Optical VLC network using existing lighting infrastructure in an indoor environment is a cellular network with very small size cells. It is necessary to have effective resource allocation mechanisms for VLC networks to maximize system throughput and fairness among users. We propose a GA based resource allocation scheme to improve total system throughput. Our proposed scheme gives better results compared to Round Robin and Best CQI algorithms in terms of system throughput.
dc.description.sponsorshipTÜBİTAK
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIEEEen_US
dc.relationinfo:turkey/grantAgreement/TUBITAK/215E311
dc.relation.ispartofSignal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2017 25th
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleVLC ağları için genetik algoritma temelli kaynak atama tekniğien_US
dc.title.alternativeGenetic algortihm based resource allocation technique for VLC networks
dc.typeConference paperen_US
dc.peerreviewedyes
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0001-5945-0813 & YÖK ID 124615) Uysal, Murat
dc.contributor.ozuauthorUysal, Murat
dc.identifier.wosWOS:000413813100389
dc.identifier.doi10.1109/SIU.2017.7960526en_US
dc.subject.keywordsGörünür ışıkta haberleşmeen_US
dc.subject.keywordsKaynak atamaen_US
dc.subject.keywordsGenetik algoritmaen_US
dc.subject.keywordsVisible light communicationsen_US
dc.subject.keywordsResource allocationen_US
dc.subject.keywordsGenetic algorithmen_US
dc.subject.keywordsDCO-OFDMen_US
dc.identifier.scopusSCOPUS:2-s2.0-85026291873
dc.contributor.ozugradstudentDemir, Muhammet Selim
dc.contributor.authorMale2
dc.relation.publicationcategoryConference Paper - International - Institutional Academic Staff and PhD Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page