Show simple item record

dc.contributor.authorNarmanlıoğlu, Ömer
dc.contributor.authorZeydan, E.
dc.date.accessioned2017-10-25T11:48:31Z
dc.date.available2017-10-25T11:48:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-1-5090-6494-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/5697
dc.identifier.urihttp://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7960166/
dc.descriptionDue to copyright restrictions, the access to the full text of this article is only available via subscription.
dc.description.abstractBu bildiride çok-girdili çok-çıktılı (multiple-input multiple-output, MIMO) ve ortogonal frekans bölmeli çoklu erişim (orthogonal frequency division multiple access, OFDMA) tabanlı hücresel kablosuz ağlarda farklı algoritmalara dayalı olarak birçok kullanıcıya, kaynakları tahsis eden zamanlayıcıların performansları incelenmektedir. OFDMA’in alışılmış zaman ve frekans kaynaklarına ek olarak, MIMO yapısı ile oluşan anten kaynakları, algoritmalara dahil edilmiştir. MIMO ve OFDM teknolojileri hakkında temel bilgiler verildikten sonra, Long Term Evolution (LTE) aglarında Round Robin (RR), Proportional Fair (PF) ve Maximum Throughput (MT) zamanlayıcılarının performsları değerlendirilmiştir. Makro hücre kentsel alan kanal modeli kullanılarak, çoklu anten yapısı içeren LTE sistem mimarisi dikkate alınmıştır. Performans değerlendirmeleri için Shannon Kapasitesi (Shannon Capacity) ve Jain’in adillik endeksi (Jain’s fairness index) kullanılmıştır. Buna ek olarak, kapasiteyi en üst düzeye çıkarma ile adilliğe ulaşma arasında bulunan ödünleşmeler Monte Carlo simülasyonlarıyla gösterilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this paper, we investigate the performances of schedulers, which basically allocate the resources to multiple users based on different algorithms, in multiple-input multiple-output (MIMO) and orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) based cellular wireless networks. In addition to conventional OFDMA resources which are time and frequency, antennas are also considered as resource during scheduling process. After explaining the basic concepts of MIMO and OFDMA technologies, the performances of Round Robin (RR), Proportional Fair (PF) and Maximum Throughput (MT) scheduling algorithms are evaluated in Long Term Evolution (LTE) networks. LTE system architecture including multiple antenna structure with the use of macro cell urban area channel model is considered. Shannon capacity and Jain's fairness index are utilized for performance evaluations. Additionally, the common trade-offs between maximizing capacity and achieving fairness are presented through Monte Carlo simulations.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIEEEen_US
dc.relation.ispartofSignal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2017 25th
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleMIMO-OFDMA tabanlı hücresel ağlarda zamanlayıcıların performans değerlendirmesien_US
dc.title.alternativePerformance evaluation of schedulers in MIMO-OFDMA based cellular networks
dc.typeConference paperen_US
dc.peerreviewedyes
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0003-2707-5689 & YÖK ID 235876) Narmanlıoğlu, Ömer
dc.contributor.ozuauthorNarmanlıoğlu, Ömer
dc.identifier.wosWOS:000413813100030
dc.identifier.doi10.1109/SIU.2017.7960166en_US
dc.subject.keywordsMIMOen_US
dc.subject.keywordsOFDMAen_US
dc.subject.keywordsSchedulersen_US
dc.subject.keywordsZamanlayıcılar
dc.identifier.scopusSCOPUS:2-s2.0-85026329605
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryConference Paper - International - Institutional PhD Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page