Show simple item record

dc.contributor.authorZakaryazad, Ashkan
dc.date.accessioned2016-10-07T13:16:57Z
dc.date.available2016-10-07T13:16:57Z
dc.date.issued2015-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/4507
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb1600043?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Sciences and Engineering, Department of Industrial Engineering, November 2015.
dc.description.abstractThe rapid growth in data capture and computational power has led to an increasing focus on data-driven research. So far, most of the research is focused on predictive modeling using statistical optimization where it is aimed to minimize the number (or, the weighted number) of incorrectly classified records, while profit maximization has been given less priority. It is exactly the central issue that is addressed in this study by taking a profit-driven approach to develop a well-known non-linear classification technique (Artificial Neural Network) which maximizes the total profit earned by model implementation. Therefore, the focus is shifted from a statistical optimization to profit maximization.\\ Classification which is one of the most common prediction problems, have traditionally been tackled by the data mining (DM) algorithms. The objective taken in these algorithms is a statistical one where it is aimed to minimize the number (or, the weighted number) of incorrectly classified records. In traditional cost-sensitive classification, the error of mislabeling a minor class record (False Negative) could be larger than the error of mislabeling a major class record (False Positive). This approach is useful especially where there is a high imbalance between the classes. However, this does not cope for the situations where the costs of mislabeling the instances or the profits gained from correctly labeled instances are variable (i.e., changing from instance to instance). The central objective here is to maximize the total net profit gained from applying the classification models using individual (case-based) profits and costs of each of the instances. This approach has been used in four application areas: Credit Card Fraud detection, Churn Prediction, Direct Marketing and Credit Scoring.en_US
dc.description.abstractSon yıllarda veri miktarlarında ve bilgisayarlı hesaplama güçlerinde yaşanan artışlar veri analizlerinin önemini artırmıştır. Şimdiye kadar daha çok betimsel analizler yapılmış, tahmine dönük analizler biraz daha az gündem bulmuştur. Bu çalışma daha eksik olan kısımda yani tahmin modellemesi cephesinde yer almaktadır. Tahmin etme problemlerinin en tipik olan sınıflandırma problemleri şimdiye kadar çoğunlukla veri madenciliği (VM) teknikleriyle çözülmeye çalışmıştır. Bu algoritmalarda ele alınan amaç fonksiyonu genellikle istatistiki bir ölçünün eniyilenmesidir (doğru etiketlenen kayıtların sayısının veya ağırlıklı toplam sayısının yüksek olması gibi). Bu algoritmalarda ele alnan amaç fonksiyonu istatistiksel olduğuna göre yanlış sınıflandırılmış örneklerin sayısını azaltmaktır. Eski maliyete duyarlı sınıfladırma algoritmalarında yanlış negatif (YN) hata bedeli yanlış pozitif (YP) hatasından fazla olabilir. Bu yaklaşım özellikle çok dengesiz veri kümlerinde faydaldır. Halbuki, bu yaklaşım örneklerin yanlış sınıflandırması maliyeti ya doğru sınıflandırması kâr değişken olduğu durumlarda kullanılamaz hale gelmektedir. Bu çalışmada, esas amaç fonksiyonu sınıflandırma yapay sinir ağlar kullanarak ve örneklerin değişken kâr ve maliyetlerini göz önüne alarak toplam net kâri maksimize etmektir. Bu yaklaşım dört farklı uygulama alanında kullanılmıştır: Kredi kart sahtekarlık tespiti, terk analizi, doğrudan pazarlama, ve kredi skorlama.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleProfit-driven non-linear classification with applications to credit card fraud detection, churn prediction, direct marketing, and credit scoringen_US
dc.title.alternativeKâr-odaklı doğrusal olmayan sınıflandırma: Kredi kart sahtekarlık tespiti, terk analizi, doğrudan pazarlama, ve kredi skorlama uygulamaları
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorDuman, Ekrem
dc.contributor.committeeMemberDuman, Ekrem
dc.contributor.committeeMemberDanış, Dilek Günneç
dc.contributor.committeeMemberAğaoğlu, M.
dc.publicationstatusunpublished
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsGenetic algorithmsen_US
dc.contributor.ozugradstudentZakaryazad, Ashkan
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page