Show simple item record

dc.contributor.authorBaşaran, A.
dc.contributor.authorUğurdağ, Hasan Fatih
dc.contributor.authorAkdoğan, T.
dc.contributor.authorGüney, V. U.
dc.contributor.authorGören, S.
dc.date.accessioned2016-06-30T12:33:37Z
dc.date.available2016-06-30T12:33:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-1-4673-0054-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/4252
dc.identifier.urihttp://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6204842
dc.descriptionDue to copyright restrictions, the access to the full text of this article is only available via subscription.
dc.description.abstractBu çalışmada anlatılan donanım 1.5 GHz Analog-Sayısal- Çevirici’den gelen darbe işaret dizisini işleyebilmekte ve darbe işaretlerini genlik, yükselme/düşme süresi ve varış zamanı parametreleriyle özetleyebilmektedir. Söz konusu donanım arka arkaya gelen sıfır ölü-süreli darbe işaretlerini işleyebilmektedir. Darbeler 9 örnek kadar kısa olabilmektedir. Bu şekildeki darbe işaretleri (ve hatta birçok kanallı olanları) parçacıkların hızlandırılıp, çarpıştırılıp ve algılandıkları yüksek enerji fizik deneylerinde bulunmaktadır. Benzer fiziksel kurulumlar nükleer tıp imgelemede, özellikle Pozitron Salımı Tomografisi’nde de mevcuttur. Donanım gerçeklemesini Sahada Programlanabilir Kapı Dizileri (FPGA) üzerinde yaptık. FPGA’lar yüksek düzeyde paralellik ve bunun sonucu yüksek veri işleme gücü sunmaktadırlar. Bu bildiride, üst seviye mimari, ara yapı detayları, tasarım süreci ve gerçekleme detayları sunulmaktadır. FPGA tasarımımız sayesinde ilgili uygulamalarda alan, güç, devreye alınma zamanı ve operasyonel maliyet tasarrufu sağlamak mümkündür.
dc.description.sponsorshipTÜBİTAK
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIEEE
dc.relationinfo:turkey/grantAgreement/TUBITAK/107T538
dc.relation.ispartof2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2012, Proceedings
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleDarbe i̇şaretleri̇ i̇çi̇n aşırı-hızlı FPGA tabanlı eǧri̇ beti̇mlenmesi̇en_US
dc.title.alternativeUltra-fast curve fitting for pulses on FPGA
dc.typeConference paperen_US
dc.peerreviewedyes
dc.publicationstatuspublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0002-6256-0850 & YÖK ID 118293) Uğurdağ, Fatih
dc.contributor.ozuauthorUğurdağ, Hasan Fatih
dc.identifier.doi10.1109/SIU.2012.6204842
dc.subject.keywordsCurve fitting
dc.subject.keywordsField programmable gate arrays
dc.subject.keywordsSignal processing
dc.identifier.scopusSCOPUS:2-s2.0-84863434961
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryConference Paper - International - Institutional Academic Staff


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page