Now showing items 1-1 of 1

  • Aile konutu ve tapu kütüğüne güven ilkesi 

    Yakuppur, Sendi (Seçkin Yayıncılık, 2016)
    Türk Medeni Kanununun 194. maddesine göre, eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. ...

Share this page