Now showing items 1-1 of 1

  • Çevre yaptırımlarına genel bir bakış 

    Dursun, Hasan (Yargıtay Başkanlığı, 2018)
    Çevreye verilen zararlardan ötürü insanlık kıyamet öncesi günlerini yaşamaktadır. Çevreyi ihlal eden fiiller insanlığın en temel hukuki varlık ve menfaatlerini ihlal ettiğinden ağır cezalarla cezalandırılmalıdır. Türk ...

Share this page