Now showing items 1-1 of 1

  • Hasta hakları hakkında yazmak 

    Demokrasilerdeki esas amaç olan, her bireyin toplumun ayrıcalıklı ve önemli bir unsuru olarak refahı, ancak insan hakları temelinde kurulabilir. İster demokrasi çerçevesinde irdeleyelim ister insan hakları penceresinden ...

Share this page