Now showing items 1-2 of 2

  • Seri markaların korunması 

    Bu çalışmada seri marka kavramı, tescil edilmesi, korunması ve karşılaşılabilecek davaların incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Seri marka kavramı ve seri markaların özellikleri, ...
  • Türk hukukunda yabancı yatırımcılara yönelik enerji teşvikleri 

    Duman, Aslıhan (2020-05)
    Ekonomik faaliyetlerin gelişimini hızlandırmak üzere geliştirilen tercih teşvik politikalarının sosyal, siyasi, iktisadi ve hukuki yönleri bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak ekonomik değerlendirmelerin konusu olan teşviklerin ...

Share this page