Now showing items 1-1 of 1

  • Taşınmazlar açısından muris muvazaası 

    Bu çalışmamızın konusunu miras bırakanın mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla gerçekleştirdiği tapulu taşınmazlardaki muvazaalı işlemler oluşturmaktadır. Muvazaa, bir sözleşmeye taraf olan şahısların iradeleri ile ...

Share this page