Show simple item record

dc.contributor.authorSarbazi, Elham
dc.date.accessioned2015-11-09T12:03:21Z
dc.date.available2015-11-09T12:03:21Z
dc.date.issued2014-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/1030
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb1323533?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Sciences and Engineering, Department of Electrical and Electronics Engineering, August 2014.
dc.description.abstractVisible light communications (VLC) involve the dual use of illumination infrastructure (i.e., LEDs) for wireless communication purposes. Despite the growing academic and industrial interest, there is a lack of realistic VLC channel models. In the current literature, the models developed for infrared channels in the past are used for the performance evaluation of VLC systems without a solid justification. However, it is known that visible light and infrared bands exhibit different characteristics and this necessitates the development of realistic VLC channel models. In an effort to address this research gap, we present a comprehensive framework for VLC channel modeling and characterization in this thesis. Our channel modeling is based on the ray tracing approach. The simulation environment is created in the Zemax® software and enables us to specify the geometry of the environment, the objects inside, the reflection characteristics of the surface materials as well as the specifications of the light sources and receivers. The received optical power and the delay of direct/indirect rays are computed for the specified indoor environment and the corresponding channel impulse response (CIR) is obtained through proper normalizations. Following this methodology, we present CIRs for a number of indoor environments and quantify channel gain and time dispersion parameters for each environment. We further develop statistical models for characterization of indoor VLC channels through examination of a large set of CIRs collected from thousands of test points in an empty room. Finally, we use the obtained CIRs in the error rate performance evaluation of various operation modes in the IEEE 802.15.7 VLC standard.en_US
dc.description.abstractGörülebilir ışık haberleşmesi (GIH) aydınlatma altyapılarının kablosuz haberleşme amacıyla çift amaçlı kullanılmasını kapsamaktadır. Bu alana hem akademik hem de endüstriyel ilginin artmış olmasına rağmen literatürde gerçekçi GIH kanal modelleri bulunmamaktadır. Mevcut litetatürde geçmişte kızılötesi kanallar için geliştirilen modeller yeterli gerekçelendirmeler yapılmadan GIH sistemlerinin değerlendirilmesi için de kullanılmaktadır. Ancak görülebilir ışık ve kızılötesi bantların farklı karakteristik özelliklerinin olduğu bilinmektedir. Bu durum gerçekçi GIH kanal modellemesi yapılmasını gerektirmektedir. Literatürdeki bu açığı gidermek adına bu tez, GIH kanal modellemesi ve karakterizasyonu için kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Tezde sunulan kanal modellemesi ışın izi takip metoduna dayanmaktadır. Simülasyon ortamı Zemax® adlı yazılımda oluşturulup ortam geometrisi, içindeki objeler, yüzey malzemeleri yansıma karakteristiği ve ışık kaynakları ile alıcılarının özellikleri girdi olarak verilmektedir. Vericide toplanan optik güç ve dolaylı/dolaysız ışın gecikmeleri özellikleri verilen kapalı alanlar için hesaplanmakta ve bunlara ilişkin kanal dürtü cevabı (KDC) uygun normalleştirmeler ile elde edilmektedir. Bu yöntem izlenerek bu tezde farklı kapalı alanlar için KDC'ler sunulmakta ve her ortam için kanal kazançları ve zaman dağılım parametreleri hesaplanmaktadır. Ayrıca, boş bir odada binlerce test noktasından toplanan geniş bir KDC kümesi kullanılarak GIH kanalları için istatiksel modeller de geliştirilmiştir. Son olarak, elde edilen KDC'ler kullanılarak IEEE 802.15.7 GIH standardındaki farklı çalışma modları için hata başarım değerlendirmesi yapılmıştır.tr
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleChannel modelling and characterization for visible light communicationsen_US
dc.title.alternativeGörülebilir ışık haberleşmesi için kanal modelleme ve karakterizasyonu
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorUysal, Murat
dc.contributor.committeeMemberDemiroğlu, Cenk
dc.contributor.committeeMemberAldırmaz, S.
dc.publicationstatusunpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsOptical communicationsen_US
dc.contributor.ozugradstudentSarbazi, Elham
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page