Now showing items 1-1 of 1

  • Yazılım lisans sözleşmeleri 

    Yazılım lisans sözleşmeleri, bir bilgisayar yazılımının kullanımının belli bir ücret karşılığında başka bir tarafa (kullanıcıya) devredildiği, lisans sözleşmesinin konusunu bir yazılımın oluşturduğu sözleşmeler olup know-how ...

Share this page