Now showing items 1-3 of 3

 • Aile konutu ve tapu kütüğüne güven ilkesi 

  Yakuppur, Sendi (Seçkin Yayıncılık, 2016)
  Türk Medeni Kanununun 194. maddesine göre, eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. ...
 • Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahların hukuki sorumluluğu 

  Atar, Deniz (2019-06-21)
  Günümüzde tıp alanında meydana gelen gelişmeler, plastik rekonstrüktif ve estetik operasyonların daha basit bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılmış, bu operasyonların daha basit ve ulaşılabilir olması kişilerin bu ...
 • Taşınmazlar açısından muris muvazaası 

  Bu çalışmamızın konusunu miras bırakanın mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla gerçekleştirdiği tapulu taşınmazlardaki muvazaalı işlemler oluşturmaktadır. Muvazaa, bir sözleşmeye taraf olan şahısların iradeleri ile ...

Share this page