Show simple item record

dc.contributor.authorÇekmiş, A.
dc.contributor.authorHacıhasanoğlu, Orhan
dc.date.accessioned2015-10-27T11:22:09Z
dc.date.available2015-10-27T11:22:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0258-5316
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/981
dc.identifier.urihttp://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2014/cilt31/sayi_2/125-137.pdf
dc.description.abstractThe attempts to make sense of the built environment are conceptualised within various disciplines also including linguistics and literature. Current theories in literary criticism support different movements in meaning studies. This paper proposes a multiparadigm approach for interpreting and knowing in architecture by employing disparate theoretical perspectives of literary criticism. The research intends to encompass intentionalist, structuralist and post-structuralist paradigms, where the textual meaning is questioned on the basis of the author, the text itself and the reader respectively. The first part elaborates on these major paradigms of literature and then provides extensive review in architectural studies.en_US
dc.description.abstractBu yazı, edebi eleştirinin üç temel yöntemini mimari yorumlamada kullanmak üzere uyarlayarak çok yönlü bir araştırma yaklaşımı sunmaktadır. Bu yaklaşım, farklı felsefi sistemlere dayanan ve, metinsel anlamı sırayla yazar, metin (dil) ve okur odaklı ele alan maksatçı, yapısalcı ve yapısalcı sonrası dönemi kapsamaktadır. Mimari bağlamda metin - anlam ilişkisi, bu yazıda özel olarak, siyasi parti genel merkez binaları - parti ideolojileri biçiminde kurgulanmış ve; önerilen yaklaşım, başkent Ankara’da dört büyük partinin genel merkez binasındaki ideolojik söylemin incelenmesinde uygulanmıştır. İlk olarak, gerçek anlamı ancak yazarın bilebileceğini savunan maksatçılık, ideolojik bağlantıları da sadece tasarımcının kendi ifadelerinde aramıştır. Böylece anlam, mimarlara tasarım kararlarını soran görüşmelerden elde edilmiştir. Yapısalcı bir okuma ise, dilbilim ve göstergebilim temelleri üzerinden binalardaki ideolojik yan anlamları belli kurallar ve şemalar üzerinden tartışmıştır. Son olarak, daha öznel, tarihsel ve estetik yorumlarla ilgilenen yapısalcılık sonrası alımlama kuramı ve okur merkezli bir eleştiri kişilerin binaları ideolojik anlamda nasıl değerlendirdiğini sorgulamıştır. Belli sayıdaki bir katılımcı grubuna yapılan anketler binaların ne şekilde algılandığını ve tanımlandığını göstermiştir. Sonuçta, anlamın üretildiği yere göre yapılan bu üç çözümlemenin her biri binalardaki ideolojik anlamla ilgili farklı bir boyutu gözler önüne sermiştir. Ortaya konan bu çok yönlü yaklaşımın, verilen alan araştırmasında olduğu gibi mimarideki birçok anlam ve yorumlama çalışmasında da, özellikle yöntemsel ve kuramsal farkındalığın açığa çıkmasında etkili olacağı düşünülmektedir.
dc.language.isoengen_US
dc.publisherODTUen_US
dc.relation.ispartofOrta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsopenAccess
dc.titleA multiparadigm approach to interpretation in architecture: exploring ideological meaning in political party headquartersen_US
dc.title.alternativeMimari yorumlamaya çok yönlü bir yaklaşım: siyasi parti genel merkez binalarındaki ideolojik anlamın araştırılması
dc.typeArticleen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatuspublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0003-1835-6550 & YÖK ID 20962) Hacıhasanoğlu, Orhan
dc.contributor.ozuauthorHacıhasanoğlu, Orhan
dc.identifier.volume31
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage125
dc.identifier.endpage137
dc.identifier.wosWOS:000348961600008
dc.subject.keywordsArchitectureen_US
dc.subject.keywordsMeaningen_US
dc.subject.keywordsLiterary criticismen_US
dc.subject.keywordsPolitical party headquartersen_US
dc.subject.keywordsIdeologyen_US
dc.identifier.scopusSCOPUS:2-s2.0-84922159733
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryArticle - International Refereed Journal - Institutional Academic Staff


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page