Show simple item record

dc.contributor.authorKökçü, Beyza
dc.date.accessioned2022-10-12T07:15:03Z
dc.date.available2022-10-12T07:15:03Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/7908
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttps://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb4971036?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Social Science, Department of Psychology, May 2022.
dc.description.abstractThis qualitative study aims to investigate children's experiences with parental infidelity in their childhood by using the interpersonal trauma perspective as a framework. The sample consisted of ten participants, 3 men, and 7 women. A semi-structured interview was held and it took approximately 60 minutes to complete. The ten participants’ ages ranged from 25 to 30 years. The analysis revealed four main themes and 13 subthemes on two levels: intrapersonal and interpersonal. Three intrapersonal themes and related subthemes were identified, namely 1) growing up before their time, 1a) child as a bridge between parents 1b) emotional parentification 1c) knowledge about parental sexual experience; 2) emotional rollercoaster around parental infidelity 2a) repressed anger 2b) disgust about third-party 2c) fear of resembling parent(s) 3) coping with parental infidelity 3a) social support as a coping strategy 3b) hard to remember details of parental infidelity 3c) normalization of infidelity 3d) try to emotional cut off from offending parent and one interpersonal theme was 4) challenges in romantic relationship 4a) hardship in trusting others 4b) multigenerational transmission of infidelity 4c) selectivity in a romantic partner. These intrapersonal themes specified the individual's own process in terms of a new adult like position in the family system, emotional ambivalence around parental infidelity, and the mechanisms they used for dealing with the incidence. Additionally, the interpersonal theme indicated the romantic relationship level for adult children's experiences. The findings of this study provide valuable information for clinical practitioners who work with individuals and couples and families by using a trauma perspective. Future studies can focus more on gender-specific parental infidelity experiences. It can also be investigated by crystalizing parental relationship status after revealed infidelity.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı kişiler arası travma çerçevesini kullanarak ebeveynlerinden birinin aldatmasını bilen çocukların çocuklarındaki deneyimlerini araştırmayı amaçlamaktadır. Örneklem 3 erkek ve 7 kadın olmak üzere on katılımcıdan oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış olup, görüşmeler ortalama 60 dakika sürmüştür. On katılımcının yaşları 25 ile 30 arasındadır. Tematik analiz sonucunda iki farklı seviyede, 4 tema ve 13 alt tema ortaya çıkmıştır. Bu iki seviye; içsel kişilik ve romantik ilişki seviyesi olarak belirlenmiştir. İçsel kişilik seviyesinde üç tema ve alt temaları oluşturmuştur. 1) zamanından önce büyümek zorunda kalmak 1a) ebeveynler arasında bir köprü olarak çocuk 1b) duygusal ebeveynleşme 1c) ebeveyn cinsel deneyimlerini bilme 2) ebeveyn aldatması etrafında duygusal dalgalanmalar 2a) bastırılan öfke 2b) üçüncü şahıstan iğrenme 2c) ebeveynlere benzeme korkusu 3) ebeveyn aldatması deneyimi ile ilgili başa çıkma stratejileri 3a) başa çıkma mekanizması olarak sosyal destek 3b) ebeveyn aldatması ayrıntılarını zor hatırlama 3c) aldatmanın normalleştirilmesi 3d) aldatan ebeveynden duygusal olarak kopmaya çalışmak. İlişki seviyesinde ise 1 tema ve 3 alt tema ortaya çıkmıştır: 4) romantik ilişkideki zorluklar 4a) başkalarına güvenmede zorluk 4b) aldatmanın kuşaklararası aktarımı 4c) romantik partnerde seçicilik. Bu içsel temalar, bireyin kendi sürecini aile sistemi üzerindeki yeni yetişkin rolünü, ebeveyn aldatması etrafındaki duygusal dalgalanmalarını ve bu olay ile başa çıkmak için geliştirdikleri baş etme stratejilerini içermektedir. Buna ek olarak, ilişki seviyesinde ise katılımcıların romatik ilişkilerinde olan deneyimleri göstermektedir. Bu çalışmanın bulguları, kişiler arası travma perspektifi baz alınarak; birey, çift ve ailelerle çalışan klinisyenler için değerli bilgiler sunmaktadır. Gelecekteki çalışmalar, cinsiyete özgü ebeveyn aldatma deneyimi üzerinden araştırma yapılabilir. Aynı zamanda ebeveyn aldatması ortaya çıktıktan sonra ebeveynlerin medeni durumuna göre kristalize edilerek de bu değişimler araştırma konuları olabilir.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleAdult children's experiences with parental infidelity in childhooden_US
dc.title.alternativeYetişkin çocukların çocuklukta ebeveyn aldatmasıyla ilgili deneyimleri
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorGürmen, Münevver Selenga
dc.contributor.committeeMemberGürmen, Münevver Selenga
dc.contributor.committeeMemberSaydam, Fehime Senem Zeytinoğlu
dc.contributor.committeeMemberÜstünel, A. Ö.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsParental infidelityen_US
dc.subject.keywordsSystem theoryen_US
dc.subject.keywordsInterpersonal traumaen_US
dc.subject.keywordsThematic analysisen_US
dc.contributor.ozugradstudentKökçü, Beyza
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page