Show simple item record

dc.contributor.authorYalçınkaya, A.
dc.contributor.authorAdiloğlu-Yalçınkaya, Leyla
dc.date.accessioned2021-01-19T11:30:13Z
dc.date.available2021-01-19T11:30:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2148-0737en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/7214
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/jobs/issue/22918/245397
dc.description.abstractKümelenme yaklaşımı, spesifik sektörel ağ yapılanmalarının oluştuğu, nitelikli insan kaynağı ile kaliteli girdiler gibi kritik kaynaklarla desteklenmiş ve sektörle ilgili Ar-Ge altyapısı ve kültürünün olduğu bölgesel yoğunlaşmalar olarak tanımlanabilir. Bu çalışma, dünya ekonomisinde gitgide artan bir öneme sahip olan havacılık sektörünün genelde dünyada özelde ise ülkemizdeki kümelenmelerini ortaya koymakla birlikte kümelenme anlayışının havacılık bağlamında analiz edilmesi amacını taşımaktadır. Bu amaçla, ilk olarak, kümelenme anlayışı ve bu anlayışın havacılık penceresinden görünümü irdelenmeye çalışılmış, daha sonra, ülkemizdeki havacılık kümelenme girişimleri ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Son olarak, verilmiş olan bilgiler ışığında Eskişehir Havacılık Kümelenmesi örneği ele alınmış ve kümelenme bakış açısı ile analiz edilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSakarya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİşletme Bilimi Dergisi
dc.rightsopenAccess
dc.titleHavacılıkta kümelenme anlayışı ve Eskişehir havacılık kümelenmesi örneğien_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0001-7656-0352 & YÖK ID 193097) Adiloğlu, Leyla
dc.contributor.ozuauthorAdiloğlu-Yalçınkaya, Leyla
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage91en_US
dc.identifier.endpage110en_US
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryArticle - National Refereed Journal - Institutional Academic Staff


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page