Show simple item record

dc.contributor.authorİspir, Zeynep
dc.contributor.authorTorlak, Duhan
dc.contributor.editorÇakmak, N.
dc.contributor.editorŞenyurt, Ö.
dc.contributor.editorÖzkol, İ.
dc.contributor.editorÖztürk, B.
dc.date.accessioned2020-10-07T06:41:40Z
dc.date.available2020-10-07T06:41:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationÜNAK 2018: Yeni Nesil Kullanıcılar Değişen Kütüphaneler Sempozyumu: Bildiriler, 4 – 6 Ekim 2018, Marmara Üniversitesi, İstanbul; Editörler: Nermin Çakmak, Özlem Şenyurt, İhsan Özkol, Bilge Öztürk -- Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, 2020.
dc.identifier.isbn9786056634956
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6993
dc.identifier.urihttps://unak.org.tr/wp-content/uploads/2020/10/%C3%9CNAK2018-Bildiriler-Kitab%C4%B1-son.pdf
dc.description.abstract21. yüzyılda ivme kazanan teknolojik gelişmeler her alanı olduğu gibi kütüphaneleri de etkilemiştir. Bu gelişmelere paralel olarak kütüphaneler ve bilgi uzmanları bu yüzyılda kullanıcıların farklı ihtiyaçları ile karşılaşmışlardır. Kullanıcıların verilen hizmetlere hızlı, kolay ve kusursuz olarak erişim sağlama arzularını karşılamak, özellikle akademik kütüphaneler için başlıca değişim unsuru olmuştur. Bu değişim; bilgiye erişim, kaynaklardaki format değişiklikleri, açık erişim hareketi, değişen kütüphane mekânları, zaman ve mekândan bağımsız hizmet, kurumsal arşiv, yayın analizleri gibi ögeleri bünyesinde bulundurur. Kütüphaneciler de bu değişime uyum sağlayarak, akademik performansların ölçülmesine katkıda bulunmak, derslerle entegre bilgi okuryazarlığı hizmetlerini yürütmek ve sosyal medyayı etkin kullanmak gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış ve yeni unvanlar almışlardır. Kullanıcıların gereksinimlerini karşılamak için gerekli temel yetkinliklere sahip olan kütüphaneciler, içinde bulunduğumuz yüzyılın trendleri ile birlikte yeni fırsat ve zorluklarla karşılaşmışlardır. Bu çalışmada 21. Yüzyılda trendlerin akademik kütüphanelere etkileri ve kütüphanecilerin karşılaştığı fırsat ve zorluklar üzerinde durulmuş, sürecin getirdiği sorular yanıtlanmaya çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÜniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneğien_US
dc.relation.ispartofÜNAK2018: Yeni Nesil Kullanıcılar, Değişen Kütüphaneler Sempozyumu Bildiriler Kitabı
dc.rightsopenAccess
dc.title21. yüzyıl trendleri ve akademik kütüphanelerle ilişkisien_US
dc.typeConference paperen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.ozuauthorİspir, Zeynep
dc.contributor.ozuauthorTorlak, Duhan
dc.identifier.startpage30en_US
dc.identifier.endpage44en_US
dc.subject.keywordsAkademik kütüphanelerde trendleren_US
dc.subject.keywordsBilgiye erişimen_US
dc.subject.keywordsAkademik kütüphanelerde hizmet türlerien_US
dc.subject.keywordsKullanıcı beklentilerien_US
dc.subject.keywordsZ kuşağıen_US
dc.contributor.authorFemale2
dc.relation.publicationcategoryConference Paper - National - Institutional Administrative Staff


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page