Show simple item record

dc.contributor.authorŞeşen, H.
dc.contributor.authorSoran, Semih
dc.contributor.authorBalkan, M. O.
dc.date.accessioned2020-03-30T10:37:47Z
dc.date.available2020-03-30T10:37:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1303-2860en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6471
dc.identifier.urihttp://www.isguc.org/?p=article&id=564&cilt=16&sayi=4&yil=2014
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı, kültürel değer algıların izlenim yönetimi taktiklerine olan etkilerini ve aralarındaki ilişkiyi incelemektir. Kullanılan izlenim yönetimi taktiklerinin içinde bulunulan kültürün değer algıları tarafından etkileneceği hipotezleri geliştirilmiştir. İki farklı anket izlenim yönetimi taktiklerini ve kültürel değer algılarını ölçmek ve değerlendirmek için kullanılmıştır. Anketler kamu ve özel sektörde çalışan 285 alt ve orta yöneticiye uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS istatistik programında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, güç mesafesi ve ataerkillik kültürel değer algılarının, tüm izlenim yönetimi taktikleri ile pozitif yönlü ilişkilerinin olduğunu; belirsizlikten kaçınma kültürel değer algısının izlenim yönetiminin kendini sevdirme alt boyutu ile pozitif yönlü ve bir ilişkisinin olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to search the effect of cultural dimensions on impression management tactics and the relation between them. It is hypothesized that the use of impression management tactics will be effected by existing culture’s worth perception. Two different surveys were used in order to measure and assess the impression management tactics and culture. The survey conducted on 285 lower and mid-level managers in public and private companies. Data, obtained from questionnaires analyzed through the SPSS statistical packaged software. The results show that, the power distance and patriarchy factors had a positive effect on all impression management tactics; while avoidance of uncertainty factor had a positive effect on self-promotion factor of impression management.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüen_US
dc.relation.ispartofİş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
dc.rightsopenAccess
dc.titleKültürel değer algıların izlenim yönetimi taktiklerine etkisi: alt ve orta kademe yöneticiler üzerine bir araştırmaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0002-8731-9860 & YÖK ID 26607) Soran, Semih
dc.contributor.ozuauthorSoran, Semih
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage58en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.subject.keywordsİzlenim yönetimien_US
dc.subject.keywordsKültürel değer algılaren_US
dc.subject.keywordsKültüren_US
dc.subject.keywordsAlt-orta kademe yöneticileren_US
dc.subject.keywordsKendini tanıtımen_US
dc.subject.keywordsImpression managementen_US
dc.subject.keywordsCultural worth perceptionen_US
dc.subject.keywordsCultureen_US
dc.subject.keywordsLower and mid-level managersen_US
dc.subject.keywordsSelf-presentationen_US
dc.contributor.authorMale1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page